קישורים

אתרי אספאנט בעולם

אתרי מדיניות חברתית בעולם :

  • RC19 ISA Research Committee on Poverty, Social Welfare and Social Policy
  • SPA UK Social Policy Association
  • OECD Social policy division

אתרי מדיניות חברתית בארץ :