מטרות

הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל עוסק בקידום המחקר במדיניות חברתית בישראל והוא מהווה התאגדות של חוקרים ומורים בתחום המדיניות החברתית בישראל. הפורום מהווה את הארגון הלאומי היציג בישראל של הארגון האירופאי לחקר מדיניות חברתית ESPANET.

הפורום משמש במה להצגת מחקרים ולמפגש חוקרים ואחרים העוסקים בפועל בעיצוב ויישום מדיניות חברתית. הפורום מקדיש מאמצים לטיפוח המחקר בתחום זה בקרב חוקרים צעירים, שואף לעורר עניין ציבורי ומודעות למחקר במדיניות חברתית בקרב קובעי המדיניות ומקדם את שילוב המחקר בתחום זה בתהליך קבלת ההחלטות.

הפורום מיועד להיות גוף אינטרדיסציפלינרי והמפגשים שלו פתוחים הן לחוקרים מדיסציפלינות שונות והן לקובעי מדיניות, לעוסקים בהפעלת שירותים חברתיים, ולמתעניינים בתחום.

מטרות

  • קיום מפגשים, כנסים, ימי עיון וכדומה.
  • פיתוח קשרים וחילופי ידע ומידע עם ארגונים מקבילים וחוקרים בתחום המדיניות החברתית בארצות אחרות.
  • עידוד המחקר בתחום המדיניות החברתית.
  • פיתוח הקשר והדיאלוג בין הוגים וחוקרים העוסקים במדיניות חברתית לבין מעצבי המדיניות החברתית והכלכלית בישראל וראשי השירותים החברתיים.