הזמנה לכנס החמישי של ESPAnet ISRAEL: מדינת הרווחה והתמודדותה עם אתגרי אי-שוויון, עוני והדרה

מדינת הרווחה והתמודדותה עם אתגרי  אי-שוויון, עוני והדרה
Inequality, Poverty and Exclusion: Challenges for the Welfare State

הכנס השנתי של ESPAnet ISRAEL יערך בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל באוניברסיטת תל אביב, ביום חמישי, 13.2.2014 (י"ג אדר א תשע"ד),
בין השעות 8:30-18:00

"הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל", שהוא הארגון היציג הישראלי של הרשת האירופאית לחקר מדיניות חברתית – ESPAnet, ערך עד כה בישראל עשרה כנסים שנתיים. הפורום פועל במסגרת "האיגוד הישראלי לרווחה חברתית ICSW))". הכינוס האחת עשר שייערך השנה באוניברסיטת תל אביב הוא הכנס החמישי שנערך ע"י ESPAnet ISRAEL.