הכנס השנתי השמיני של אספנט ישראל – Who Cares

טיפול וחמלה במדינת הרווחה בעידן הניאו ליברלי

אוניברסיטת בר-אילן, יום רביעי, כ"ו באדר תשע"ז, 22 בפברואר 2017, 17:30-8:00

תוכנית הכנס המלאה

ספר התקצירים

להרשמה

יו"ריות הכנס:

ד"ר ענת הרבסט-דבי, התכנית הבינתחומית ללימודי מגדר; ד"ר דרורית לוי, ביה"ס לעבודה סוציאלית; ד"ר ענת פלג, הפקולטה למשפטים

הוועדה המדעית: ד"ר ענת הרבסט-דבי וד"ר דרורית לוי – יו"ריות; ד"ר נצן אלמוג; פרופ' יונתן אנסון; פרופ' אורלי בנימין; ד"ר שירלי בן-שלמה;  ד"ר אבישי בניש; פרופ' דניאל גוטליב; פרופ' ג'וני גל; ד"ר פנינה דולברג; ד"ר רוני הולר; פרופ' מונא חורי-כסאברי; ד"ר רביע חלאילה; ד"ר עינת לביא; פרופ' אורלי מנור;  פרופ' ורדה סוסקולני; ד"ר ענת פלג; ד"ר נדב פרץ וייסוידובסקי; ניר קידר;  ד"ר אריאן רנן-ברזילי; ד"ר הילה שמיר

הוועדה המארגנת: ד"ר אבישי בניש; גב' זהר ברק; גב' דקלה ברקאי; ד"ר פנינה דולברג; ד"ר ענת הרבסט-דבי; ד"ר דרורית לוי; גב' שושי פריימן

רכזות הוועדה המדעית והוועדה המארגנת: גב' אימאן דרוויש; גב' אבתהאג' מג'לי זובידאת

רכזת הכנס: גב' מרים עבד אל רחים

להשאיר תגובה