אות הוקרה על מפעל חיים לאישיות שתרמה תרומה מיוחדת לקידום המדיניות החברתית בישראל – קול קורא להגשת מועמדים

אות הוקרה על מפעל חיים
לאישיות שתרמה תרומה מיוחדת לקידום המדיניות החברתית בישראל

קול קורא להגשת מועמדים

הפורום לחקר מדיניות חברתית ESPAnet Israel באיגוד הישראלי לרווחה
חברתית החליט על הענקת אות הוקרה לשנת 2016 לאישיות שתרמה תרומה
מיוחדת לקידום מדיניות חברתית בישראל
אות ההוקרה יוענק בכנס השנתי השביעי של ESPAnet Israel שיערך באוניברסיטת חיפה,
ביום חמישי, ה- 18 בפברואר 2016 (ט' באדר, תשע"ו).
מוזמנות בזה הצעות למועמדים בולטים אשר פעלו במהלך השנים בחקר ו/או בעשייה בתחום
מדיניות חברתית ומדיניות רווחה בישראל בתחומים הבאים:
1. פעילות לקידום השיח בתחום המדיניות החברתית ברמה הלאומית והבין לאומית
2. מעורבות עקבית ותרומה לעיצוב ו/או השפעה על המדיניות החברתית והרווחה בישראל
3. קידום המחקר במדיניות החברתית בישראל
4. פרסומים מקצועיים ומדעיים בתחום המדיניות החברתית
5. מנהיגות מקצועית/חברתית/קהילתית ברמה מקומית ו/או ארצית ליישום ו/או שינוי
במדיניות חברתית
יש להגיש את ההצעות למועמדים לאות ההוקרה במכתב מנומק (עד שני עמודים ברווח כפול)
יחד עם קורות חיים קצרים של המועמד. נא לשלוח את כל החומר אל גב' אלומה ליסון, מזכ'ל
ESPAnet Israel, לדוא'ל alumalison@gmail.com עד לתאריך 15 בינואר 2016.

חברי הועדה לאות הוקרה על מפעל חיים:

פרופ' מיכל קרומר-נבו (יו'ר), פרופ' ישראל (איסי) דורון, מר קותי צבע, מר ציון גבאי

להשאיר תגובה