"פרס המאמר המצטיין" לחוקר\ת הצעיר\ה, מטעם הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל (ESPAnet Israel)

"פרס המאמר המצטיין"

מטעם הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל (ESPAnet Israel)

לחוקר\ת צעיר\ה

כמדי שנה, הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל (ESPAnet Israel)

יעניק פרס בסך 3,000 ₪ למאמר מצטיין של חוקר\ת צעיר\ה העוסק בנושא

מדיניות חברתית בישראל.

התחרות מיועדת לתלמידי תואר שני או שלישי (או למי שלא עברו יותר

משנתיים מאז אושרה עבודתם). המאמר המוגש לשיפוט אינו חייב להיות קשור

ישירות לעבודת המוסמך/דוקטורט אך על המועמד/ת להיות הכותב/ת

הראשי/ת במאמר. ניתן להגיש את המאמר בין אם טרם נשלח לשיפוט בכתב

עת, מצוי בשיפוט, נדחה או התקבל לפרסום. בחירת המאמר המצטיין תעשה

על ידי ועדת שופטים.

את המאמר, שאורכו לא יעלה על 25 עמודים ברווח כפול, יש לשלוח לוועדת

השופטים לא יאוחר מיום 15 בדצמבר 2015. משלוח המאמר ייעשה כקובץ

מחשב (בקובץ WORD או PDF) אותו יש לשלוח אל גב' אלומה ליסון, מזכ"ל

ESPAnet Israel לדוא"ל alumalison@gmail.com. בפניה יש לפרט את

מסלול הלימודים או את פרטי עבודת התיזה או הדוקטורט ומועד הגשתה.

הזוכה יקבל את הפרס בטקס שיערך במסגרת הכנס השנתי של ESPAnet

Israel, אשר ייערך באוניברסיטת חיפה, ביום ה', ה-18 בפברואר 2016.

להשאיר תגובה