קול קורא להשתתפות בפרוייקט "עורך מלווה": ליווי הוצאת גיליון של כתב העת "ביטחון סוציאלי"

הפורום לחקר המדיניות החברתית (אספנט – ישראל) שמח להודיע על פרוייקט עורך מלווה, המאפשר לתלמידי תואר שלישי התנסות בתהליך הוצאת גיליון של כתב העת ביטחון סוציאלי, כתב עת מוביל בתחום מדיניות חברתית ומדינת הרווחה בישראל. במסגרת הפרוייקט ייבחר תלמיד 1 דוקטורט, אשר ילווה את העורך הראשי, פרופ' יונתן אנסון, בתהליך הוצאה לדפוס של גיליון של כתב העת. העורך המלווה יתנסה בהיבטים ובשלבים השונים של התהליך, ובהם סינון ראשוני של מאמרים והחלטה על הפניה לשיפוט, בחירת קוראים למתן חוות דעת, השתתפות בישיבות מערכת ובתהליך ההחלטה ועוד. כמו כן תינתן לו אפשרות להשתתף בתהליך שיפוט של אחד המאמרים.

הפרוייקט צפוי להתחיל בספטמבר 2015 ולהימשך כ8- 12 חודשים, בהתאם לצורך. הפגישות עם העורך (2-3 פגישות) יתקיימו באונברסיטת בן-גוריון בנגב, ומרבית הפעילות תתצבע בדוא"ל או בסקייפ.

מלגה: בסך 2,000 ש"ח.

קהל היעד

הקול קורא מיועד לתלמידי מחקר הלומדים המסגרת לימודי תואר שלישי, ואשר עבודתם המחקרית עוסקת במדיניות חברתית על גווניה השונים. הקול קורא פתוח לתלמידים הלומדים במחלקות שונות, בהן עבודה סוציאלית, סוציולוגיה, כלכלה, מדעי המדינה, משפטים, גיאוגרפיה, מדעי הבריאות ומדיניות ציבורית.

הגשת בקשה

המעונייני מתבקשים לשלוח קורות חיים (עד שלושה עמודים), מכתב המלצה מהמנחה\ים, ומכתב בקשה (עד 500 מילים), שבו יפרטו את הרלוונטיות של תחומי המחקר שלהם לכתב העת ואת העניין שלהם בפרוייקט. הבקשות יעברו שיפוט על ידי שלושה שופטים.

את הבקשה יש לשלוח למייל: alumalison@gmail.com

המועד האחרון להגשת הבקשות – 1 ביולי 2015

התשובה תינתן לא יאוחר מיום 1 באוגוסט 2015

להשאיר תגובה