תוכניית הכנס השנתי של ESPAnet Israel – יום שני ה23 לפברואר 2015

תכנית כנס אספנט 2015

שוויון ורווחה בעידן ניאו-ליברלי:

מדיניות, שירותים חברתיים ואקטיביזם

בניין הסנאט על-שם ו' א' מינקוף, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

יום שני 23 בפברואר 2015, ד' אדר התשע"ה

לוח זמנים

8:15-9:00 – התכנסות ורישום, קפה ומאפה בניין הסנאט על-שם ו' א' מינקוף

9:00-10:30 – מושבים מקבילים 1-7

מושב 1 – מדיניות חברתית בעידן הניאו-ליברלי – יו"ר פרופ' נדב דוידוביץ' בניין 72 חדר 212

ד"ר אפרים דוידי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בנתיב הניאו-ליברלי: הדומה והשונה בשאלת עצמאותם של המוסד לביטוח הלאומי ובנק ישראל
ד"ר אמית אביגור-אשל, האוניברסיטה העברית בירושלים חובות כתנאי לזכויות: ניאו-ליברליזם רפובליקני בישראל
מר יותם טולוב, ארגון "בזכות" של מי החיים שלי – כשהמשפט פוגש אנשים מוחלשים

מושב 2 – מעורבות אקדמית בעיצוב מדיניות – יו"ר ד"ר גל אריאלי בניין 72 חדר 213

ד"ר יפעת ראובני, אוניברסיטת תל-אביב

גב’ דנה זלינגר אבוטבול, תכנית חותם, ג'וינט ישראל

האם ניתן לכבוש את וול-סטריט ממגדל השן? על הקשר המתבקש בין האקדמיה למדיניות חברתית
ד"ר ליהיא להט, המכללה האקדמית ספיר

מר יקותיאל צבע, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אקדמיה ופרקטיקה: האתגר שבשילוב
מר שאול הרטל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מודלים מתואמים כמנוע לפיתוח כלכלי בנגב – האם הם יוכלו להשאיר את בוגרי האוניברסיטה בנגב?
פרופ' ורדה סוסקולני, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' ג'וני גל, האוניברסיטה העברית בירושלים

מבט מבפנים: נקודות מבט של חברי ועדת אלאלוף למלחמה בעוני על תהליכי מיקוד ההמלצות
ד"ר גלית ינאי ונטורה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל פרברי התנדבות: מעורבות סטודנטים בפרויקט פר"ח

מושב 3 – תעסוקה ועוני – יו"ר ד"ר שרית הלמן בניין 72 חדר 214

ד"ר איברהים מחאג'נה, המכללה האקדמית צפת אסטרטגיות התמודדות העניים הערבים בישראל עם מצוקתם הכלכלית
מר אלברט ירמיהו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר אופיר רובין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' מיקי מלול, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

האם נגישות רבה יותר להשכלה גבוהה מפחיתה אי-שוויון בשכר? המקרה של המיעוט הערבי בישראל
ד"ר נורית בנולול, מכללת בית-ברל השפעת משאבים אישיים על עמדות כלפי עבודה ועל תחושת הניכור בקרב צעירים בסיכון
גב’ אפרת הרצברג, אוניברסיטת תל-אביב השכלה, השתתפות בכוח העבודה ואי-שוויון במשקי בית בישראל

מושב 4 – עוני, הדרה ושירותי אנוש – יו"ר ד"ר דלית יסעור-בורוכוביץ' בניין 72 חדר 215

ד"ר חביאר סימונוביץ, המכללה האקדמית עמק יזרעאל חוסן קהילתי והיערכות לשעת החירום של אנשים עניים בישראל
ד"ר אהובה גורן ווינדזור, המכללה האקדמית עמק יזרעאל צדק סביבתי ועוני: המקרה של פארק שרון (אתר הפסולת חירייה לשעבר)
ד"ר דלית יסעור-בורוכוביץ, המכללה האקדמית עמק יזרעאל שירותים לעניים הם שירותים דלים – על המפגש בין נותני שירות ולקוחות החיים בעוני
ד"ר ציון ברנץ, המכללה האקדמית עמק יזרעאל עוני, הדרה וארגוני שירותי אנוש: רקע תיאורטי

מושב 5 – פערים במימון ממשלתי של תקציבים מוניציפאליים ומשמעותם לתכנון מדיניות – יו"ר ד"ר שלמה סבירסקי בניין הסנאט חדר 136-

פרופ' שלמה סבירסקי, מכון אדוה

הגב' אתי קונור, מכון אדוה

מימון ממשלתי של תקציבים מוניציפאליים 2001-2012
מתדיינים:

מר טלאל אלקרינאוי, ראש עיריית רהט

מר מיכאל ביטון, ראש המועצה המקומית ירוחם

מושב 6 – פאנל: עסקים חברתיים: האתגר למערכת הרווחה – יו"ר פרופ' בני גדרון בניין 72 חדר 217

מתדיינים:
פרופ' מנחם מוניקנדם, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' מיקי מלול, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' ורד סלונים-נבו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' שמעון שפירו, אוניברסיטת תל-אביב

מושב 7 – קיימות הביטוח הלאומי – יו"ר ד"ר דני גוטליב בניין 72 חדר 218

ד"ר אליהו בן-משה, האוניברסיטה העברית בירושלים תחזית דמוגרפית לאוכלוסיית ישראל
גב’ אסתר טולדנו, מנהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי מגמות בתעסוקה ותחזית נגררת מתחזית האוכלוסייה הבסיסית
גב’ רפאלה כהן, מנהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי הצגת מודל האיתנות של הביטוח הלאומי והשלכות תחזית האוכלוסייה ותחזית התעסוקה

10:45-12:45 – מושב מרכזי בניין הסנאט על-שם ו' א' מינקוף

ברכות

נציגי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' ורדה סוסקולני, יו"ר אספנט ישראל

הרצאות מרכזיות:

"תהליכי הפרטה בישראל" – פרופ' יצחק גל-נור, האוניברסיטה העברית בירושלים ומרכז חזן, מכון ון-ליר

“ A US Perspective on Food Security” – Mr. Max Finberg, Senior Advisor, US Department of Agriculture

12:45-14:00 – הפסקת צהריים

14:00-15:30 – מושבים מקבילים 8-14

מושב 8 – ניהול ופיקוח שירותי רווחה – יו"ר פרופ' שמעון שפירו – בניין 72 חדר 212

גב' סמדר מושל, האוניברסיטה העברית בירושלים מדוע נכשלה הצעת חוק הפיקוח על מעונות היום התש"ע-2010?
ד"ר אבישי בניש, האוניברסיטה העברית בירושלים

גב’ דנה הלוי, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' שמעון שפירו, אוניברסיטת תל-אביב

פיקוח על שירותי רווחה מנקודת המבט של עבודה סוציאלית
ד"ר רוני הולר, האוניברסיטה העברית בירושלים

גב’ אן קורדן, אוניברסיטת יורק

מהעריסה עד לקבר? כיצד בריטניה וישראל מתמודדות עם ההשלכות הכלכליות של מוות במשפחה
ד"ר ורד שנער-גולן, המכללה האקדמית תל-חי

ד"ר קרולין גוטמן, המכללה האקדמית תל-חי

פרופ' שמעון שפירו, אוניברסיטת תל-אביב והמכללה האקדמית תל-חי

האם שותפויות בין-ארגוניות עשויות לשמש מענה למחסור בשירותים בפריפריה?

מושב 9 – פעילות אזרחית ומקצועית לשינוי מדיניות- יו"ר ד"ר חנה כץ בניין 72 חדר 213

גב' טליה מיטל טיירי-שוורץ, אוניברסיטת תל-אביב התרבות הארגונית כשחקן דומיננטי בעיצוב פעולתם של עובדים סוציאליים בתחום המדיניות החברתית
גב’ רונית פיסו, אשה לאשה – מרכז פמיניסטי חיפה שבירת קשר השתיקה בנושא הפסקות הריון באמצעות פעולה אזרחית ותוצריה החברתיים, הכלכליים והרגשיים
ד"ר חנה כץ, המכללה האקדמית ספיר על סוגיית הידע העצמאי של ארגוני זכויות חברתיות-כלכליות
גב’ מיטל סטרול, רכזת קהילתית, מרכז אדוה

גב’ רונית פיסו, קואליציית שותפות

לא על הפנסיה לבדה: בטחון סוציאלי בגיל הפרישה וחשיבות העלאת קצבת הזקנה

מושב 10 – סוגיות במדיניות חברתית – יו"ר ד"ר אפרים דוידי בניין 72 חדר 214

ד"ר גל אריאלי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' אריק אוסלנר, אוניברסיטת מרילנד

שחיתות, הוגנות ואי-שוויון
פרופ' שלמה מזרחי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב העדפות הציבור לגבי חלוקה מחדש ומדינת הרווחה בראי תפיסת הסיכון התעסוקתי
ד"ר ג'ניפר אושר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' יצחק גל-נור, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון ון-ליר

התפתחותה של מדיניות ציבורית בישראל: בניית יכולות מנהליות
פרופ' יונתן אנסון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב גושים חברתיים ותמיכה במפלגות: מבט אקולוגי

מושב 11 – מעגל דיון: עמיתים, עלי תאנה או טורפים – בסיס שיתוף-פעולה של הממסד עם ארגוני החברה האזרחית – מנחה ד"ר ישי מנוחין בניין 72 חדר 666

משתתפים:
גב’ שלומית אבני, משרד הבריאות
ד"ר רוני סטריאר, אוניברסיטת חיפה
מר ג'אבר עסקאלה, מנכ"ל שותף, סיכוי – העמותה לקידום שוויון אזרחי
ד"ר מיכל קורא, אוניברסיטת חיפה

מושב 12 – הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות כלכלית ממשלתית בישראל הלכה למעשה – יו"ר גב' יעל וולפסון בניין 72 חדר 215

גב’ יעל חסון, מרכז אדוה, פורום נשים לתקציב הוגן אסטרטגיית הג'נדר מיינסטרימינג בהקשרים כלכליים – אימוץ הגישה בארץ ובעולם
גב’ יעל מבורך, סגנית הממונה על התקציבים במשרד האוצר עבודת הועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה
גב’ דלית שטראובר, יו"ר הועדה לקידום נשים בשירות המדינה אופן קבלת ההחלטות ויישום המלצות הועדה לקידום נשים בשירות המדינה
גב' תמר אדלשטיין-זקבך, שתיל, מנהלת פרויקט "שוות ערך – לקידום שכר שווה" יישום תהליכי עומק ארגוניים לקידום שוויון מגדרי בשכר בארגונים – מודל עבודה עם משרדי הממשלה

מושב 13 – מעגל דיון: מחירים של חוסר במדיניות בטחון תזונתי – יו"ר ד"ר רוני קאופמן והגב' נעמה לוי בניין 17 חדר 203

משתתפים:
בני גולדמן, מנהל אגף לביקורת תחומי חברה ורווחה במשרד מבקר המדינה
פרופ' דב צ'רניחובסקי , יו"ר המועצה לביטחון תזונתי
מר רן מלמד, סמנכ"ל "ידיד"
מר ערן ויינטרוב, מנכ"ל "לתת"
גב’ חלי בוזחיש ששון, מכללת אשקלון

מושב 14 – מעגל דיון: שילוב חרדים במעגל התעסוקה: אפשרויות, חסמים ושחקנים – יו"ר ד"ר שירלי אברמי בניין הסנאט חדר 136-

משתתפים:
הרבנית עדינה בר שלום, מייסדת המכללה החרדית
פרופ' אבי שמחון, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' איל קמחי, סגן מנהל מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית
ד"ר נרי הורוביץ, יו"ר אגורא מדיניות
מר יהודה משי זהב, יו"ר זק"א

15:30-15:45 – הפסקה

15:45-17:15 – מושבים מקבילים 15-20

מושב 15 – בריאות ומדיניות חברתית – יו"ר פרופ' דני פילק בניין 72 חדר 212

ד"ר ניסים כהן, אוניברסיטת חיפה

פרופ' דני פילק, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

רפואה שחורה בישראל: מדידת התופעה, הסברים לקיומה והמלצות למיגורה
מר ערן קרויז, אוניברסיטת-בן גוריון בנגב שוחקים כל הדרך לשינוי: הדינאמיקה המוסדית שעיצבה את הרפורמה הביטוחית בשירותי בריאות הנפש בישראל בשנים 1998-2012
ד"ר שירי שנאן-אלטמן, אוניברסיטת בר-אילן

מר רוני גאגין, מרכז רפואי רמב"ם

האם העבודה טובה לבריאות?

מושב 16 – היבטים חברתיים של תעסוקה – יו"ר פרופ' יונתן אנסון בניין 72 חדר 213

ד"ר סראב אבורביעה-קווידר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הבניית אי-השוויון הרב ממדי בקרב נשים בדוויות בשווקי העבודה בישראל
גב’ הלה אקסלרד, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' ישראל לוסקי, מכללת הגליל המערבי

פרופ' מיקי מלול, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אבטלה בקרב צעירים ואבטלה בקרב מבוגרים – האם הנתונים המקובלים מציגים את הסיפור כולו?
מר אופיר פינטו, המוסד לביטוח לאומי

ד"ר הסתר פאס, המוסד לביטוח לאומי

שיקום מקצועי לאנשים עם מוגבלות: שיעור ההשתלבות בעבודה, ההתמדה ורמת השכר
ד"ר דרורית לוי, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' ענת זעירא, האוניברסיטה העברית

פרופ' רמי בנבנישתי, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר רבקה תובל-משיח, אוניברסיטת בר-אילן

גב’ תהילה רפאלי, אוניברסיטת בר-אילן

גב’ נועה פולק-ורדינגר, אוניברסיטת בר-אילן

שירות אזרחי-לאומי מזווית הראייה של צעירים וצעירות בסיכון

מושב 17 – הערכה כמקדמת צדק חברתי – יו"ר ד"ר ברברה רוזנשטיין ופרופ' הלנה דה-סביליהסינה בניין 72 חדר 214

התכנית לבתי הספר העמיתים (PDS) באוכלוסייה הבדואית בנגב – חקר מקרה של הערכה ד"ר יהודית זמיר , המכללה האקדמית לחינוך על-שם קיי

ד"ר סלים אבוג'בר, המכללה האקדמית לחינוך על-שם קיי

ההערכה כמנוף לקידום צדק חברתי: המקרה של המיעוט הערבי בישראל ד"ר ח'אולה זועבי, אוניברסיטת בן-גוריון

מר יאסר עואד, המכללה האקדמית סכנין להכשרת עובדי הוראה

הערכה במכון ברנקו וייס: מחזון חברתי למעשה חינוכי ד"ר רותי לוסטיג, מכון ברנקו וייס

גב’ שירה בן ברוך-קוסקס, מכון ברנקו וייס

טובה מהכני-בלקין, מכון ברנקו וייס

הערכה של פרויקט משותף ישראלי-פלסטיני ד"ר שושנה שטיינברג, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר יהודית זמיר, המכללה האקדמית לחינוך על-שם קיי

מושב 18 – הדיור הציבורי: המחדל והמאבק – יו"ר פרופ' אורלי בנימין וד"ר ארז צפדיה בניין 72 חדר 215

המפגש בין מדיניות רווחה לאתיקה ניאו-ליברלית בדיונים משפטיים על דיור ציבורי בישראל גב’ אלה גלס, אוניברסיטת תל-אביב
"דירת הרש" – הדייר הממשיך מול זכאי הדיור הציבורי – קריאה ביקורתית של פסיקת בתי המשפט בנושא הדיור הציבורי פרופ' נטע זיו, אוניברסיטת תל-אביב

עו"ד ענת רודניצקי, אוניברסיטת תל-אביב

הדיור הציבורי בישראל ופרויקט שיקום השכונות ד"ר צבי ויינשטיין, משרד הבינוי והשיכון, אגף שיקום שכונות
מגדר ומדיניות ציבורית: המקרה של "חסרות הבית" הסמויות ד"ר שלומית בנימין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מושב 19 – פאנל: סוגיות בפיתוח תוכנית בין-תחומית בלימודי מאקרו-פרקטיקה לשיפור איכות החיים ולקדום צדק חברתי – יו"ר פרופ' יוסי כורזים וד"ר רוני קאופמן בניין 7 חדר 666

מתדיינים:
פרופ' נטע זיו (קליניקות משפט), אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר עידית בליט-כהן (עבודה סוציאלית קהילתית), האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר אמנון כרמון (חינוך), המכללה האקדמית ספיר
פרופ' נדב דוידוביץ' (בריאות), אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מושב 20 – המינימום למחיה בכבוד וקצבאות הקיום – יו"ר הגב' ניצה קסיר בניין 72 חדר 216

הגב' מרים שמלצר, מנהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

ד"ר גבריאלה היילברון, מנהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

קצבת הבטחת ההכנסה בגיל העבודה ובזקנה ושאירים והמינימום למחייה בכבוד
ד"ר דניאל גוטליב, סמנכ"ל מחקר ותכנון, המוסד לביטוח לאומי מינימום למחייה בכבוד ויעדים חברתיים על רקע התפתחות ממדי העוני בישראל

17:15-17:30 – הפסקת קפה ומאפה – בניין הסנאט על-שם ו' א' מינקוף

17:30-18:00 – הרצאה במליאה, אולם הסנאט על-שם ו' א' מינקוף:

"קידום צדק חברתי בישראל: מרכזי שירות קהילתיים" – פרופ' אורי ינאי, האוניברסיטה העברית בירושלים

18:00-18:30 – טקס הענקת פרסי הצטיינות – אספנט ישראל

יו"ר פרופ' ורדה סוסוקולני

הענקת פרס מפעל חיים

הענקת פרס החוקר הצעיר

דבר מקבלי הפרס

תגובה אחת ל“תוכניית הכנס השנתי של ESPAnet Israel – יום שני ה23 לפברואר 2015”

  1. דורון טל אומר\ת:

    מדוע כה מעט ארגונים חברתיים שותפו בכנס זה?
    המידע הגיע אלי היום דרך פעילים בעמותת המשמר החברתי (בכנסת) שחבריה הופתעו מכך שלא הודע להם מראש אודות הכנס. יש הרבה מאד ארגונים חברתיים, שתורמים תרומה מכרעת לנעשה במדינה אך חבריהם אינם יודעים כלל על הכנס הזה. חבל!

להשאיר תגובה