פרס הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל ( ESPAnet Israel) לחוקר\ת צעיר\ה

"פרס המאמר המצטיין"

מטעם הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל ( ESPAnet Israel) לחוקר\ת צעיר\ה


הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל (ESPAnet Israel) החליט להעניק פרס בסך 3000 ש'ח לשנת 2015 למאמר מצטיין של חוקר\ת צעיר\ה המתבסס על עבודת מחקר בנושא מדיניות חברתית בישראל.


בחירת המאמר תיעשה על-ידי ועדת שופטים. יישקלו מאמרים, בעברית או באנגלית, העוסקים במדיניות חברתית והמבוססים על עבודות לתואר מוסמך או דוקטורט (במהלך כתיבתן, או לא יאוחר משנתיים מאז אושרה העבודה) שנשלחו לכתבי עת מקצועיים בארץ או בחו"ל. ועדת השופטים תבחן את המאמר לגופו בין אם נשלח לפרסום ועדיין מצוי בשיפוט, נדחה או התקבל לפרסום.


את המאמר שאורכו לא יעלה על 25 עמודים ברווח כפול יש לשלוח לוועדת השופטים לא יאוחר מיום 1.1.2015. המשלוח ייעשה כקובץ מחשב (ב- WORD או PDF) אותו יש לשלוח אל גב' אלומה ליסון, מזכ"ל ESPAnet Israel לדוא"ל  alumalison@gmail.com.
הזוכה יקבל את הפרס בטקס שיערך במסגרת הכנס השנתי של ESPAnet Israel, אשר ייערך באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ביום שני ה-23 בפברואר 2015 (ד' אדר, תשע"ה).

להשאיר תגובה