ארכיון עבורr דצמבר, 2014

הכנס השנתי של SAVE THE DATE – ESPAnet Israel

יום שני, 29 בדצמבר, 2014

save the date  23.2.2015!

ESPAnet Israel הכנס השנתי של

שוויון ורווחה בעידן ניאו ליברלי
מדיניות, שירותים חברתיים ואקטיביזם
Welfare & Equality in the Neo Liberal Era
Policy, Social Servicesand Activism

אוניברסיטת בן גוריון בנגב | יום שני, 23 בפברואר 2015 | ד' אדר, תשע"ה | בין השעות 18:30-08:30

ESPAnet חפשו אותנו בפייסבוק – כנס 2015

espanet2015@gmail.com

פרס על מפעל חיים – קול קורא להגשת מועמדים

יום שבת, 13 בדצמבר, 2014

פרס על מפעל חיים

לאישיות שתרמה תרומה מיוחדת לקידום המדיניות החברתית בישראל

קול קורא להגשת מועמדים

הפורום לחקר מדיניות חברתית ESPAnet Israel באיגוד הישראלי לרווחה חברתית החליט על הענקת פרס בגובה 3000ש'ח לשנת 2015 לאישיות שתרמה תרומה מיוחדת לקידום מדיניות חברתית בישראל.

הפרס יוענק בכנס השנתי הששי של הפורום ESPAnet Israel שיערך באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ביום שני ה-23 בפברואר 2015 (ד' אדר, תשע"ה).

ועדת הפרס מזמינה הצעות למועמדים בולטים אשר פעלו במהלך השנים בחקר ו/או בעשייה בתחום מדיניות חברתית ומדיניות רווחה בישראל בתחומים הבאים:

  1. פעילות לקידום השיח בתחום המדיניות החברתית ברמה הלאומית והבין לאומית
  2. קידום פיתוח המחקר וקהילת חוקרים העוסקים בחקר המדיניות החברתית בישראל
  3. פרסומים מקצועיים ומדעיים בתחום המדיניות החברתית
  4. מנהיגות מקצועית/חברתית/קהילתית ברמת הארגון לקידום החלטות ו/או שינוי במדיניות חברתית
  5. מעורבות עקבית ותרומה לעיצוב ו/או השפעה על המדיניות החברתית והרווחה בישראל

יש להגיש את ההצעות למועמדים לפרס במכתב מנומק (עד שני עמודים ברווח כפול) יחד עם קורות חיים קצרים של המועמד.  נא לשלוח את כל החומר אל גב' אלומה ליסון, מזכ'ל ESPAnet Israel, לדוא'ל  alumalison@gmail.com עד לתאריך 15 בינואר 2015.

ועדת הפרס מטעם הפורום למדיניות חברתית:

פרופ' ורדה סוסקולני (יו'ר), פרופ' מיכל קרומר-נבו, מר עמי ברגמן, דר' ענת הרבסט

פרס הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל ( ESPAnet Israel) לחוקר\ת צעיר\ה

יום שבת, 13 בדצמבר, 2014

"פרס המאמר המצטיין"

מטעם הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל ( ESPAnet Israel) לחוקר\ת צעיר\ה


הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל (ESPAnet Israel) החליט להעניק פרס בסך 3000 ש'ח לשנת 2015 למאמר מצטיין של חוקר\ת צעיר\ה המתבסס על עבודת מחקר בנושא מדיניות חברתית בישראל.


בחירת המאמר תיעשה על-ידי ועדת שופטים. יישקלו מאמרים, בעברית או באנגלית, העוסקים במדיניות חברתית והמבוססים על עבודות לתואר מוסמך או דוקטורט (במהלך כתיבתן, או לא יאוחר משנתיים מאז אושרה העבודה) שנשלחו לכתבי עת מקצועיים בארץ או בחו"ל. ועדת השופטים תבחן את המאמר לגופו בין אם נשלח לפרסום ועדיין מצוי בשיפוט, נדחה או התקבל לפרסום.


את המאמר שאורכו לא יעלה על 25 עמודים ברווח כפול יש לשלוח לוועדת השופטים לא יאוחר מיום 1.1.2015. המשלוח ייעשה כקובץ מחשב (ב- WORD או PDF) אותו יש לשלוח אל גב' אלומה ליסון, מזכ"ל ESPAnet Israel לדוא"ל  alumalison@gmail.com.
הזוכה יקבל את הפרס בטקס שיערך במסגרת הכנס השנתי של ESPAnet Israel, אשר ייערך באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ביום שני ה-23 בפברואר 2015 (ד' אדר, תשע"ה).