ארכיון עבורr ינואר, 2014

ESPAnet 2014 – התוכנית המלאה

יום ראשון, 19 בינואר, 2014

שלום רב,

כנס ESPAnet Israel הוא הכנס המרכזי בישראל הכולל מפגש ייחודי, לרוב סוער,

של עולם המחקר, גופים ממסדיים ונציגים מהחברה האזרחית.

הכנס ייערך השנה ביום חמישי, 13 בפברואר 2014 באוניברסיטת תל אביב. כמו בכל שנה, יעמדו במוקד הכנס הסוגיות האקטואליות ביותר בתחום חקר המדיניות החברתית והכלכלית בישראל.

תוכנית הכנס השנה ענפה ביותר, וכוללת מגוון עשיר מן הסוגיות והדילמות העכשוויות ביותר העומדות על סדר היום בישראל בפתחה של 2014.

בכינוס מציגים ומשתתפים חוקרות וחוקרים, נשות ואנשי מקצוע מן השורה הראשונה.
כמו בכל שנה, יציגו ויגיבו קובעי מדיניות אשר עוסקים בדילמות בתחום המדיניות החברתית-כלכלית כחלק משירותם הציבורי.
**** קצב הרישום לכנס מהיר מבשנים קודמות, אנא הבטיחו מקומכם – מספר המקומות מוגבל ****

בברכה,

פרופ' עידית וייס-גל ד"ר ליה לוין – יושבות ראש הכנס

טליה טיירי

כנס ESPAnet החמישי, הכנס השנתי לחקר המדיניות החברתית בישראל 13.2.14 אוניברסיטת תל אביב

יום שני, 6 בינואר, 2014