ארכיון עבורr ינואר, 2013

כנס 2013- מדינת הרווחה: שינוי, קריסה או התעוררות?

יום שני, 14 בינואר, 2013

הכנס השנתי הרביעי של ESPAnet ISRAEL בנושא "מדינת הרווחה: שינוי, קריסה או התעוררות?" יערך ב-31 בינואר 2013, בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד (האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר-הצופים).

לשם רישום מוקדם ומוזל נא לפנות לשלי שחם: espanetil2013@gmail.com.

להלן תכנית הכנס המלאה (בכפוף לשינויים):

8:00 – 9:00  התכנסות ורישום

בית מאירסדורף, קומה 4, קמפוס הר-הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

9:00 – 10:30  מושב מליאה

בית מאירסדורף, כיתה 405, האוניברסיטה העברית

יו"ר:

פרופ' מימי אייזנשטדט, האוניברסיטה העברית

ברכות:

פרופ' מנחם מוניקנדם, אוניברסיטת בר-אילן ויו"ר ESPAnet ISRAEL

פרופ' ג'וני גל, האוניברסיטה העברית

הרצאת אורחת:

Professor Evelyn Z. Brodkin, University of Chicago, Politics, Governance, and the Welfare State:  Are We Ready for Challenging Times?

מגיב: ד"ר אבישי בניש, האוניברסיטה העברית

10:30- 10:45  הפסקה

כיבוד קל, בית מאירסדורף, קומה 4.

10:45 – 12:00  מושבים מקבילים

בית מאירסדורף

1. שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה

כיתה: 405

יו"ר המושב: בני פפרמן (מנהל מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת)

 • בני פפרמן (מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת): תרומת העלאת שיעור התעסוקה של אנשים עם מוגבלות לכלכלה ולחברה בישראל.
 • מיכל אלפסי (מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת): מעסיקי עובדים עם מוגבלות  – חסמים,  צרכים ועמדות.
 • אבי אורן (המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, משרד התמ"ת): שילוב אנשים עם מוגבלות בסביבת עבודה ממשלתית – ממצאי סקר מיוחד.

2. התפתחויות בתחום מדיניות הדיור בצל המחאה החברתית

כיתה: 404

יו"ר המושב: אמילי סילברמן (האוניברסיטה העברית)

 • גילת בן שיטרית (המכללה האקדמית עמק והמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון): עשור

ללא מדיניות דיור.

 • חיים פיאלקוף (האוניברסיטה העברית): אמידת צרכים לדיור בר השגה
 • חני כהן-כספי (ארגון תחבורה היום ומחר): על תחבורה, מחאה ואי שוויון.
 • אמילי סילברמן (האוניברסיטה העברית): האם מדיניות הדיור בישראל תורמת להגברת פערים חברתיים?

3. עבודה סוציאלית כזירה לשינוי חברתי

כיתה: 403

יו"ר המושב: שמעון שפירו (אוניברסיטת תל-אביב ומכללת תל חי)

 • רוני סטריאר (אוניברסיטת חיפה): פרקטיקה של מדיניות מכלילה: סוגיות תיאורטיות

ויישומיות

 • יריב שגיא (האוניברסיטה העברית): עובדי רווחה כסוכני שינוי – המקרה של שיתוף ציבור.
 • נעמה לוין (אוניברסיטת בן-גוריון): מעורבותם של עובדים סוציאליים בפרקטיקת מדיניות בישראל :   המאבק לקידום הזכות לביטחון תזונתי וחידוש מפעל ההזנה בבתי-הספר, 1999- 2004.
 • הדס דיקמן, דורית שכטר ואדוה לייש-שמיר (אוניברסיטת חיפה): פרקטיקת מדיניות הלכה למעשה: כלים יצירתיים ליישום אסטרטגיה של חינוך תודעתי

4.משפחות ומדיניות חברתית

כיתה: 504

יו"ר המושב: סלביה פוגל-ביז'אוי (המכללה למנהל)

 • נדב פרץ-וייסוידובסקי (מכללת אשקלון): בשם האם – אבות במדיניות הישראלית כלפי משפחות.
 • ענת הרבסט (האוניברסיטה הפתוחה): אימהות חד-הוריות בישראל  – רבדי שילוב תעסוקתי.
 • דפנה הלפרין (המכללה האקדמית עמק יזרעאל): העדפות מבוגרים עצמאיים לטיפול בעתיד: מדיניות חברתית והשוואה אתנית.
 • סלביה פוגל-ביז'אוי (המכללה למנהל): הילד במרכז? משפחות, ילדים ומדיניות חברתית בישראל.

5. אחריות הטיפול בזקן: על רצף שבין משפחתית לממשלתית

כיתה: 505

יו"ר המושב: ורדה סוסקולני (אוניברסיטת בר-אילן)

 • ג'ני ברודסקי (מכון מאיירס ברוקדייל): של מי האחריות לטיפול בזקנים – של המדינה או של המשפחה?
 • יוסי ענתבי (עמותת מט'ב): חוק הסיעוד כביטוי לאחריות המדינה לטיפול בקשישים? אתגרים במתן שירותי סיעוד לאור תמורות בחברה הישראלית
 • ליאת איילון (אוניברסיטת בר-אילן): הביתי בזקן הסיעודי: מהן האפשרויות?
 • ורדה סוסקולני (אוניברסיטת בר-אילן): קולו של הזקן : תפיסת נטל קבלת הטיפול מבן המשפחה, קבלת שירותים פורמליים ומצב נפשי

12:00 – 12:30  הפסקה

12:30 – 13:45  מושבים מקבילים

בית מאירסדורף

6. המחאה החברתית 2011

כיתה: 405

יו"ר המושב: עידית וייס-גל (אוניברסיטת תל-אביב)

 • גייל טלשיר (האוניברסיטה העברית): דמוקרטיה חברתית מעבר לפוליטיקה של זהות: ניתוח אידיאולוגי של קיץ המחאה, ישראל 2011.
 • ליהיא להט ונטע שר-הדר (מכללת ספיר): כשלי ערכים ציבוריים והמחאה בישראל בקיץ 2011.
 • אמית אביגור (האוניברסיטה העברית): מחאה והסכמה: איך אידיאולוגיה עוזרת להסביר למה הסדר הנאו-ליברלי עודנו איתנו למרות מחאת קיץ 2011?
 • חגית שחר ורולי רוזן (שתי"ל): בין החברה האזרחית הממוסדת לתנועת המחאה.


7. הפרטה ורגולציה של שירותים חברתיים

כיתה: 404

יו"ר המושב: שרון גלעד (האוניברסיטה העברית)

 • דוד לוי פאור (האוניברסיטה העברית): מדינה רגולטורית למען מדינת הרווחה
 • אסא מרון (אוניברסיטת בן-גוריון): דפוסים חדשים של משילות חברתית במדינת הרווחה הישראלית:הפרטת המדינה או עיצובה מחדש?
 • סמדר מושל (האוניברסיטה העברית): מדיניות חינוך לגיל הרך בישראל ובאנגליה: מדיניות חברתית תחת המדינה הרגולטורית.
 • ניסים כהן (אוניברסיטת חיפה): רגולציה במערכת הבריאות: השליטה על פעילותן של קופות החולים

8. פגיעה והיפגעות בקרב ילדים: גורמי סיכון והשלכות למדיניות

כיתה: 403

יו"ר המושב: אשר בן אריה (האוניברסיטה העברית ומכון חרוב)

 • מימי אייזנשטדט ומונא חורי כסאברי (האוניברסיטה העברית): מדיניות הטיפול והענישה של בני נוער עוברי חוק.
 • שלהבת עטר-שוורץ (האוניברסיטה העברית): גורמי סיכון לאלימות פיזית בקרב בני נוער בפנימיות רווחה: בחינה מנקודת מבט אקולוגית.
 • ורד וינדמן (המועצה לשלום הילד): הגנה על ילדים מפני פגיעות מיניות – הלכה, מעשה ומה שביניהם.

9. ניידות בין ובתוך עולם העבודה

  כיתה: 504

  יו"ר המושב: פרופ' דוד בר-גל (האוניברסיטה העברית)

  • ליאת ואזן – סיקרון ופאולה כאהן סטרבצ'ינסקי (מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל): סקר צעירים שלא עובדים ולא לומדים בישראל: חסמים לתעסוקה וצרכי עזרה.
  • מירי אנדבלד (המוסד לביטוח לאומי): ניידות בהכנסות של העובדים בשכר נמוך.
  • ניצה דוידוביץ (מכללת אריאל): מה "שווים" בוגרים ובוגרות בפקולטות השונות? – חקר מקרה.
  • לילך לוריא (אוניברסיטת בר-אילן): האם ארגוני העובדים יכולים לקדם ביטחון ביכולת לעבוד? עובדים מבוגרים בהסכמים קיבוציים בישראל.

  13:45 – 14:45  הפסקה וארוחת צהריים

  מסעדת פרנק סינטרה

  14:45 – 16:00  מושב מליאה

  בית מאירסדורף, כיתה 405, האוניברסיטה העברית

  יו"ר:

  פרופ' ורדה סוסקולני, אוניברסיטת בר-אילן

  חלוקת פרסים:

  פרס מפעל חיים על תרומה לחקר המדיניות החברתית לפרופ' אברהם דורון.

  פרס לחוקר צעיר במדיניות חברתית

  הרצאת אורח:

  Professor Michael Sherraden, Washington University in St. Louis, Asset Building and Social Development: Evidence and Directions

  מגיבים:

  ד"ר דניאל גוטליב, סמנכ"ל מחקר ותכנון, המוסד לביטוח לאומי

  מר קותי צבע, מנהל האגף למחקר, תכנון והכשרה, משרד הרווחה

  16:00 – 16:20  הפסקה

  16:20 – 17:35  מושבים מקבילים

  בית מאירסדורף

  10. עבודה, מצוקה כלכלית ומערכת הרווחה

  כיתה: 404

  יו"ר המושב: איל קמחי (האוניברסיטה העברית ומרכז טאוב)

  • איל קמחי וקיריל שרברמן (האוניברסיטה העברית ומרכז טאוב): מגמות בדפוסי התעסוקה וההכנסה של קשישים בישראל.
  • חגית סופר-פורמן (אוניברסיטת ת"א): נשים וגברים חרדים בשוק העבודה: מי משתלב במשרות איכותיות?
  • עליזה לוין (אוניברסיטת חיפה) וחיה שטייר (אוניברסיטת ת"א): מי מוותר על מה? מצוקה ומחסור בקרב שכבות חברתיות בישראל.
  • שגית אזרי- ויזל (מרכז טאוב): עלות שירותי הרווחה: ישראל במבט השוואתי.

  11. מדינת הרווחה בעולם ובישראל: בין שינוי לשימור

  כיתה: 403

  יו"ר המושב: מיכל קורא (אוניברסיטת חיפה)

  • אפרים דוידי (אוניברסיטת בן-גוריון): תיקוף מדינת הרווחה האירופאית.
  • אסף רוטמן (אוניברסיטת תל-אביב): שיקולי צדק בתהליך עיצוב המדיניות הכלכלית-חברתית בישראל, 1974-2009.
  • אורי אבירם (האוניברסיטה העברית): לקראת העשור השני ליישומו של חוק שיקום נכי נפש בקהילה.
  • אדר שץ (האוניברסיטה העברית): הפרטות ומוניטין ארגוני: אסטרטגיות ניהול המוניטין של הארגון הביורוקרטי בתהליכי הפרטה של שירותים חברתיים הנמצאים תחת אחריותו.

  12. פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית

  כיתה: 504

  יו"ר המושב: עידית בליט-כהן (האוניברסיטה העברית)

  • ג'וני גל ( האוניברסיטה העברית): מה מסביר מעורבות בפרקטיקת מדיניות של עובדים סוציאליים? ממצאים ממחקר בינלאומי משווה.
  • עידית וייס-גל (אוניברסיטת תל-אביב): המאפשר, המעשיר והמאתגר: תרומתם של עובדים סוציאליים לדיוני ועדות הכנסת.
  • בוני גולדברג: פרקטיקת מדיניות הלכה למעשה: הניסיון של אגף הרווחה בעירית ירושלים.
  • אודי טימר (האוניברסיטה העברית), דפנה פרומר ועדית וייס גל (אוניברסיטת תל-אביב): מאבק למניעת סגירתו של הוסטל לנפגעי נפש: מעורבות סטודנטים לעבודה סוציאלית בפרקטיקת מדיניות.

  13. סוגיות במדיניות חברתית

  כיתה: 505

  יו"ר המושב: שמוליק שיינטוך (המכללה האקדמית ספיר)

  • אביעד טור-סיני (אוניברסיטת בן-גוריון): נקבל בזרועות פתוחות כל מי שרוצה לעבוד? – סיפורם של מוגבלים בשוק העבודה.
  • ניסן לימור, דיתי רונן ושלומית שולוב-ברקן (המרכז ללימודים אקדמאיים): מוסדות ‏תרבות כחלק מהמגזר השלישי: מאפיינים, קשרים והקשרים.
  • שירלי אברמי ושרון סופר (מרכז המחקר והמידע, הכנסת): הסרת חסמים להעסקת אנשים עם מוגבלות.
  • נוזהה אלאסד אלהוזייל (המכללה האקדמית ספיר): בצידי השוליים ובצל ההדרה והאפליה: נשים בדואיות יוזמות ויוצרות מקורות הכנסה.

  הצגת פוסטרים:

  במהלך הכנס יוצגו פוסטרים של מחקרים העוסקים בהיבטים שונים של מדינת הרווחה.