ארכיון עבורr נובמבר, 2012

פרס הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל ( ESPAnet Israel) לחוקר\ת צעיר\ה

יום שישי, 23 בנובמבר, 2012

הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל (ESPAnet Israel) החליט להעניק גם השנה פרס למאמר מצטיין של חוקר\ת צעיר\ה המתבסס על עבודת מחקר בנושא מדיניות חברתית בישראל.
בחירת המאמר תיעשה על-ידי ועדת שופטים. יישקלו מאמרים, בעברית או באנגלית, העוסקים במדיניות חברתית והמבוססים על עבודות לתואר מוסמך או דוקטורט (במהלך כתיבתן, או לא יאוחר משנתיים מאז אושרה העבודה) שנשלחו או יישלחו לכתבי עת מקצועיים בארץ ובחו"ל במהלך השנים 2011 ו- 2012. ועדת השופטים תבחן את המאמר לגופו בין אם טרם נשלח לשיפוט, מצוי בשיפוט, נדחה או התקבל לפרסום.
את המאמר שאורכו לא יעלה על 25 עמודים ברווח כפול יש לשלוח לוועדת השופטים לא יאוחר מיום 31.12.12. המשלוח ייעשה כקובץ מחשב (במתכונת WORD) אותו יש לשלוח אל גב' טליה טיירי בדואל: espanetil2013@gmail.com.

הפרס יהיה בסך של 3,000 ש"ח.

הזוכה יקבל את הפרס בטקס שיערך במסגרת הכנס השנתי של ESPAnet Israel, אשר ייתקיים בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית ביום חמישי, 31.1.2013 (כ' שבט, תשע"ג).