ארכיון עבורr פברואר, 2010

חדשות מכנס הפורום למדיניות חברתית ו ESPAnet

יום ראשון, 14 בפברואר, 2010

בכנס האחרון של הפורום למדיניות חברתית בישראל הוענקו שני פרסים:

 פרס לחוקר הצעיר במדיניות חברתית שהוענק לגברת מיכל רצון- אברהם עבור מאמרה "יזמי מדיניות, הבניות פוליטיות וחלון הזדמנויות: הפוליטיקה של הרפורמה השנייה במערכת הפנסיה".

פרס לתרומה אישית לחקר המדיניות החברתית בישראל שהעונק לפרופ' יוסף קטן על תרומתו היוצאת דופן לחקר המדיניות החברתית בישארל.

על הכנס תוכלו לקרוא ידיעה שהתפרסמה בעיתון JERUSALEM POST – http://new.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=167886