ארכיון לקטגוריית ‘כנס 2013’

כנס 2013- מדינת הרווחה: שינוי, קריסה או התעוררות?

יום שני, 14 בינואר, 2013

הכנס השנתי הרביעי של ESPAnet ISRAEL בנושא "מדינת הרווחה: שינוי, קריסה או התעוררות?" יערך ב-31 בינואר 2013, בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד (האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר-הצופים).

לשם רישום מוקדם ומוזל נא לפנות לשלי שחם: espanetil2013@gmail.com.

להלן תכנית הכנס המלאה (בכפוף לשינויים):

8:00 – 9:00  התכנסות ורישום

בית מאירסדורף, קומה 4, קמפוס הר-הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

9:00 – 10:30  מושב מליאה

בית מאירסדורף, כיתה 405, האוניברסיטה העברית

יו"ר:

פרופ' מימי אייזנשטדט, האוניברסיטה העברית

ברכות:

פרופ' מנחם מוניקנדם, אוניברסיטת בר-אילן ויו"ר ESPAnet ISRAEL

פרופ' ג'וני גל, האוניברסיטה העברית

הרצאת אורחת:

Professor Evelyn Z. Brodkin, University of Chicago, Politics, Governance, and the Welfare State:  Are We Ready for Challenging Times?

מגיב: ד"ר אבישי בניש, האוניברסיטה העברית

10:30- 10:45  הפסקה

כיבוד קל, בית מאירסדורף, קומה 4.

10:45 – 12:00  מושבים מקבילים

בית מאירסדורף

1. שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה

כיתה: 405

יו"ר המושב: בני פפרמן (מנהל מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת)

 • בני פפרמן (מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת): תרומת העלאת שיעור התעסוקה של אנשים עם מוגבלות לכלכלה ולחברה בישראל.
 • מיכל אלפסי (מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת): מעסיקי עובדים עם מוגבלות  – חסמים,  צרכים ועמדות.
 • אבי אורן (המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, משרד התמ"ת): שילוב אנשים עם מוגבלות בסביבת עבודה ממשלתית – ממצאי סקר מיוחד.

2. התפתחויות בתחום מדיניות הדיור בצל המחאה החברתית

כיתה: 404

יו"ר המושב: אמילי סילברמן (האוניברסיטה העברית)

 • גילת בן שיטרית (המכללה האקדמית עמק והמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון): עשור

ללא מדיניות דיור.

 • חיים פיאלקוף (האוניברסיטה העברית): אמידת צרכים לדיור בר השגה
 • חני כהן-כספי (ארגון תחבורה היום ומחר): על תחבורה, מחאה ואי שוויון.
 • אמילי סילברמן (האוניברסיטה העברית): האם מדיניות הדיור בישראל תורמת להגברת פערים חברתיים?

3. עבודה סוציאלית כזירה לשינוי חברתי

כיתה: 403

יו"ר המושב: שמעון שפירו (אוניברסיטת תל-אביב ומכללת תל חי)

 • רוני סטריאר (אוניברסיטת חיפה): פרקטיקה של מדיניות מכלילה: סוגיות תיאורטיות

ויישומיות

 • יריב שגיא (האוניברסיטה העברית): עובדי רווחה כסוכני שינוי – המקרה של שיתוף ציבור.
 • נעמה לוין (אוניברסיטת בן-גוריון): מעורבותם של עובדים סוציאליים בפרקטיקת מדיניות בישראל :   המאבק לקידום הזכות לביטחון תזונתי וחידוש מפעל ההזנה בבתי-הספר, 1999- 2004.
 • הדס דיקמן, דורית שכטר ואדוה לייש-שמיר (אוניברסיטת חיפה): פרקטיקת מדיניות הלכה למעשה: כלים יצירתיים ליישום אסטרטגיה של חינוך תודעתי

4.משפחות ומדיניות חברתית

כיתה: 504

יו"ר המושב: סלביה פוגל-ביז'אוי (המכללה למנהל)

 • נדב פרץ-וייסוידובסקי (מכללת אשקלון): בשם האם – אבות במדיניות הישראלית כלפי משפחות.
 • ענת הרבסט (האוניברסיטה הפתוחה): אימהות חד-הוריות בישראל  – רבדי שילוב תעסוקתי.
 • דפנה הלפרין (המכללה האקדמית עמק יזרעאל): העדפות מבוגרים עצמאיים לטיפול בעתיד: מדיניות חברתית והשוואה אתנית.
 • סלביה פוגל-ביז'אוי (המכללה למנהל): הילד במרכז? משפחות, ילדים ומדיניות חברתית בישראל.

5. אחריות הטיפול בזקן: על רצף שבין משפחתית לממשלתית

כיתה: 505

יו"ר המושב: ורדה סוסקולני (אוניברסיטת בר-אילן)

 • ג'ני ברודסקי (מכון מאיירס ברוקדייל): של מי האחריות לטיפול בזקנים – של המדינה או של המשפחה?
 • יוסי ענתבי (עמותת מט'ב): חוק הסיעוד כביטוי לאחריות המדינה לטיפול בקשישים? אתגרים במתן שירותי סיעוד לאור תמורות בחברה הישראלית
 • ליאת איילון (אוניברסיטת בר-אילן): הביתי בזקן הסיעודי: מהן האפשרויות?
 • ורדה סוסקולני (אוניברסיטת בר-אילן): קולו של הזקן : תפיסת נטל קבלת הטיפול מבן המשפחה, קבלת שירותים פורמליים ומצב נפשי

12:00 – 12:30  הפסקה

12:30 – 13:45  מושבים מקבילים

בית מאירסדורף

6. המחאה החברתית 2011

כיתה: 405

יו"ר המושב: עידית וייס-גל (אוניברסיטת תל-אביב)

 • גייל טלשיר (האוניברסיטה העברית): דמוקרטיה חברתית מעבר לפוליטיקה של זהות: ניתוח אידיאולוגי של קיץ המחאה, ישראל 2011.
 • ליהיא להט ונטע שר-הדר (מכללת ספיר): כשלי ערכים ציבוריים והמחאה בישראל בקיץ 2011.
 • אמית אביגור (האוניברסיטה העברית): מחאה והסכמה: איך אידיאולוגיה עוזרת להסביר למה הסדר הנאו-ליברלי עודנו איתנו למרות מחאת קיץ 2011?
 • חגית שחר ורולי רוזן (שתי"ל): בין החברה האזרחית הממוסדת לתנועת המחאה.


7. הפרטה ורגולציה של שירותים חברתיים

כיתה: 404

יו"ר המושב: שרון גלעד (האוניברסיטה העברית)

 • דוד לוי פאור (האוניברסיטה העברית): מדינה רגולטורית למען מדינת הרווחה
 • אסא מרון (אוניברסיטת בן-גוריון): דפוסים חדשים של משילות חברתית במדינת הרווחה הישראלית:הפרטת המדינה או עיצובה מחדש?
 • סמדר מושל (האוניברסיטה העברית): מדיניות חינוך לגיל הרך בישראל ובאנגליה: מדיניות חברתית תחת המדינה הרגולטורית.
 • ניסים כהן (אוניברסיטת חיפה): רגולציה במערכת הבריאות: השליטה על פעילותן של קופות החולים

8. פגיעה והיפגעות בקרב ילדים: גורמי סיכון והשלכות למדיניות

כיתה: 403

יו"ר המושב: אשר בן אריה (האוניברסיטה העברית ומכון חרוב)

 • מימי אייזנשטדט ומונא חורי כסאברי (האוניברסיטה העברית): מדיניות הטיפול והענישה של בני נוער עוברי חוק.
 • שלהבת עטר-שוורץ (האוניברסיטה העברית): גורמי סיכון לאלימות פיזית בקרב בני נוער בפנימיות רווחה: בחינה מנקודת מבט אקולוגית.
 • ורד וינדמן (המועצה לשלום הילד): הגנה על ילדים מפני פגיעות מיניות – הלכה, מעשה ומה שביניהם.

9. ניידות בין ובתוך עולם העבודה

  כיתה: 504

  יו"ר המושב: פרופ' דוד בר-גל (האוניברסיטה העברית)

  • ליאת ואזן – סיקרון ופאולה כאהן סטרבצ'ינסקי (מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל): סקר צעירים שלא עובדים ולא לומדים בישראל: חסמים לתעסוקה וצרכי עזרה.
  • מירי אנדבלד (המוסד לביטוח לאומי): ניידות בהכנסות של העובדים בשכר נמוך.
  • ניצה דוידוביץ (מכללת אריאל): מה "שווים" בוגרים ובוגרות בפקולטות השונות? – חקר מקרה.
  • לילך לוריא (אוניברסיטת בר-אילן): האם ארגוני העובדים יכולים לקדם ביטחון ביכולת לעבוד? עובדים מבוגרים בהסכמים קיבוציים בישראל.

  13:45 – 14:45  הפסקה וארוחת צהריים

  מסעדת פרנק סינטרה

  14:45 – 16:00  מושב מליאה

  בית מאירסדורף, כיתה 405, האוניברסיטה העברית

  יו"ר:

  פרופ' ורדה סוסקולני, אוניברסיטת בר-אילן

  חלוקת פרסים:

  פרס מפעל חיים על תרומה לחקר המדיניות החברתית לפרופ' אברהם דורון.

  פרס לחוקר צעיר במדיניות חברתית

  הרצאת אורח:

  Professor Michael Sherraden, Washington University in St. Louis, Asset Building and Social Development: Evidence and Directions

  מגיבים:

  ד"ר דניאל גוטליב, סמנכ"ל מחקר ותכנון, המוסד לביטוח לאומי

  מר קותי צבע, מנהל האגף למחקר, תכנון והכשרה, משרד הרווחה

  16:00 – 16:20  הפסקה

  16:20 – 17:35  מושבים מקבילים

  בית מאירסדורף

  10. עבודה, מצוקה כלכלית ומערכת הרווחה

  כיתה: 404

  יו"ר המושב: איל קמחי (האוניברסיטה העברית ומרכז טאוב)

  • איל קמחי וקיריל שרברמן (האוניברסיטה העברית ומרכז טאוב): מגמות בדפוסי התעסוקה וההכנסה של קשישים בישראל.
  • חגית סופר-פורמן (אוניברסיטת ת"א): נשים וגברים חרדים בשוק העבודה: מי משתלב במשרות איכותיות?
  • עליזה לוין (אוניברסיטת חיפה) וחיה שטייר (אוניברסיטת ת"א): מי מוותר על מה? מצוקה ומחסור בקרב שכבות חברתיות בישראל.
  • שגית אזרי- ויזל (מרכז טאוב): עלות שירותי הרווחה: ישראל במבט השוואתי.

  11. מדינת הרווחה בעולם ובישראל: בין שינוי לשימור

  כיתה: 403

  יו"ר המושב: מיכל קורא (אוניברסיטת חיפה)

  • אפרים דוידי (אוניברסיטת בן-גוריון): תיקוף מדינת הרווחה האירופאית.
  • אסף רוטמן (אוניברסיטת תל-אביב): שיקולי צדק בתהליך עיצוב המדיניות הכלכלית-חברתית בישראל, 1974-2009.
  • אורי אבירם (האוניברסיטה העברית): לקראת העשור השני ליישומו של חוק שיקום נכי נפש בקהילה.
  • אדר שץ (האוניברסיטה העברית): הפרטות ומוניטין ארגוני: אסטרטגיות ניהול המוניטין של הארגון הביורוקרטי בתהליכי הפרטה של שירותים חברתיים הנמצאים תחת אחריותו.

  12. פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית

  כיתה: 504

  יו"ר המושב: עידית בליט-כהן (האוניברסיטה העברית)

  • ג'וני גל ( האוניברסיטה העברית): מה מסביר מעורבות בפרקטיקת מדיניות של עובדים סוציאליים? ממצאים ממחקר בינלאומי משווה.
  • עידית וייס-גל (אוניברסיטת תל-אביב): המאפשר, המעשיר והמאתגר: תרומתם של עובדים סוציאליים לדיוני ועדות הכנסת.
  • בוני גולדברג: פרקטיקת מדיניות הלכה למעשה: הניסיון של אגף הרווחה בעירית ירושלים.
  • אודי טימר (האוניברסיטה העברית), דפנה פרומר ועדית וייס גל (אוניברסיטת תל-אביב): מאבק למניעת סגירתו של הוסטל לנפגעי נפש: מעורבות סטודנטים לעבודה סוציאלית בפרקטיקת מדיניות.

  13. סוגיות במדיניות חברתית

  כיתה: 505

  יו"ר המושב: שמוליק שיינטוך (המכללה האקדמית ספיר)

  • אביעד טור-סיני (אוניברסיטת בן-גוריון): נקבל בזרועות פתוחות כל מי שרוצה לעבוד? – סיפורם של מוגבלים בשוק העבודה.
  • ניסן לימור, דיתי רונן ושלומית שולוב-ברקן (המרכז ללימודים אקדמאיים): מוסדות ‏תרבות כחלק מהמגזר השלישי: מאפיינים, קשרים והקשרים.
  • שירלי אברמי ושרון סופר (מרכז המחקר והמידע, הכנסת): הסרת חסמים להעסקת אנשים עם מוגבלות.
  • נוזהה אלאסד אלהוזייל (המכללה האקדמית ספיר): בצידי השוליים ובצל ההדרה והאפליה: נשים בדואיות יוזמות ויוצרות מקורות הכנסה.

  הצגת פוסטרים:

  במהלך הכנס יוצגו פוסטרים של מחקרים העוסקים בהיבטים שונים של מדינת הרווחה.

  פרס הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל ( ESPAnet Israel) לחוקר\ת צעיר\ה

  יום שישי, 23 בנובמבר, 2012

  הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל (ESPAnet Israel) החליט להעניק גם השנה פרס למאמר מצטיין של חוקר\ת צעיר\ה המתבסס על עבודת מחקר בנושא מדיניות חברתית בישראל.
  בחירת המאמר תיעשה על-ידי ועדת שופטים. יישקלו מאמרים, בעברית או באנגלית, העוסקים במדיניות חברתית והמבוססים על עבודות לתואר מוסמך או דוקטורט (במהלך כתיבתן, או לא יאוחר משנתיים מאז אושרה העבודה) שנשלחו או יישלחו לכתבי עת מקצועיים בארץ ובחו"ל במהלך השנים 2011 ו- 2012. ועדת השופטים תבחן את המאמר לגופו בין אם טרם נשלח לשיפוט, מצוי בשיפוט, נדחה או התקבל לפרסום.
  את המאמר שאורכו לא יעלה על 25 עמודים ברווח כפול יש לשלוח לוועדת השופטים לא יאוחר מיום 31.12.12. המשלוח ייעשה כקובץ מחשב (במתכונת WORD) אותו יש לשלוח אל גב' טליה טיירי בדואל: espanetil2013@gmail.com.

  הפרס יהיה בסך של 3,000 ש"ח.

  הזוכה יקבל את הפרס בטקס שיערך במסגרת הכנס השנתי של ESPAnet Israel, אשר ייתקיים בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית ביום חמישי, 31.1.2013 (כ' שבט, תשע"ג).

  הכנס השלישי של אספאנט ישראל

  יום שבת, 3 בספטמבר, 2011

  ממי דורשים צדק חברתי? מדיניות חברתית וחברה אזרחית בתקופה של מחאה

  השנה, יערך הכנס השנתי של ESPAnet ישראל במכללה האקדמית אשקלון, ביום ה', 1 במרץ 2012, ז' אדר ה'שתע"ב.

  הכנס הוא הזדמנות לחשיפה של מחקרים חדשים במגוון דיסציפלינות (עבודה סוציאלית, סוציולוגיה, מדע המדינה, מדיניות ציבורית, חינוך, כלכלה, משפטים וכד') ושל נקודות מבט הקשורות לצדק חברתי ומדיניות חברתית בישראל, וכן להחלפת עמדות בתחומי המדיניות החברתית בישראל.

  קול קורא

  גל המחאות ששוטף בקיץ זה את ישראל מתאפיין בדרישות לשינויי עומק במדיניות החברתית. החברה האזרחית מתאגדת, ומציבה בפני השלטון דרישות לעיצוב מדיניות. רבות מהדרישות המועלות נוגעות גם הן לחלקם של גורמים שונים בעיצוב המדיניות ובישומה: שאלות של יחסי הון-שלטון, של הפרטה ושל כוחם המוגזם של גופים מדינתיים שונים, כמו משרד האוצר, מוצבות על סדר היום הלאומי.

  בכנס השלישי של ESPAnet ישראל, נבקש לדון בשאלות של משילות (Governance) – אותה נגדיר כפעולתם של מכלול הגופים, המוסדות, הארגונים, המסורות והתנועות החברתיות המעצבים יחדיו מדיניות חברתית. נבקש לדון ביחסי הכוחות בין מוסדות מדינתיים ולא מדינתיים שונים, השפעתם של שחקני מדיניות שונים בממשל ומחוצה לו על עיצובה של מדיניות חברתית, האופי שבו משפיעה דרך אספקת השירותים לאזרחים על אופיים של שירותים אלו, ועוד.

  הועדה המדעית מזמינה:

  1. הצעות להצגה בנושאים הנוגעים ישירות או בעקיפין להשפעתן של סוגיות משילות על עיצובה, יישומה ותוצאותיה של מדיניות חברתית. כמו כן, יתקבלו בברכה הצעות בנושאים אחרים הקשורים למדיניות חברתית בישראל ובתוצאותיה החברתיות של המדיניות בתחומים אחרים, כגון התחום הכלכלי, ביטחון סוציאלי, כלכלת רווחה, רפורמות מבניות, כשלי יישום וחסמי הפעלה, צדק חברתי, פעילות ארגוני המגזר השלישי והחברה האזרחית, נגישות לשירותים, חינוך, בריאות, שיכון, תעסוקה, שירותי רווחה אישיים, מוגבלויות וקליטה
  2. הצעות למושבים נושאיים בשלל הנושאים החברתיים הרלוונטיים.  הצעות לשמש כראשי מושב נושאי  כוללות את האחריות לארגונה של קבוצת מציגים ולניהול המושב. הצעה למושב נושאי תכלול תיאור קצר של תכני המושב האפשריים והנמקה קצרה. כמו כן יש לפרט מי הם המציגים המיועדים ופרטים רלוונטיים של המציע, כתובת מייל וטלפון.
  3. הצעות לפוסטרים אשר עניינם בנושאי הכנס השונים.

  לוח זמנים להגשת תקצירים

  את התקצירים יש להגיש עד ליום 30 בספטמבר, 2011, באתר האינטרנט של הכנס, באתר הכנס.

  תשובות יינתנו עד ליום 1 בדצמבר, 2011

  מבנה התקציר (במקרה של הצעה להצגה או לפוסטר):

  נושא ההרצאה או הפוסטר ושם המציג/ים – בעברית ובאנגלית, ממורכזים ומודגשים, כלהלן:

  שורה ראשונה: כותרת בעברית; שורה שנייה – כותרת באנגלית (אותיות  CAPS).

  שורה שלישית: שמות המחבר/ים, עם תארים אקדמיים, בעברית; שורה רביעית: כנ"ל – באנגלית, כתובת מייל, טלפון.

  שורה חמישית – כתובת דואר אלקטרוני של כל המחברים.

  פורמט הכתיבה: גופן "דוד", גודל 12, רווח של שורה וחצי.

  התקציר יוגש בעברית, בהיקף של עד 400 מילים (עמוד אחד) ויכלול תיאור תמציתי של העבודה: אין לכלול בתקציר מראי מקום.

  שיפוט:

  הצעות תעבורנה שיפוט מדעי בהתאם לקריטריונים הבאים:

  בהירות ההצעה

  איכות ההצעה

  רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס

  מקוריות וחדשנות