ארכיון לקטגוריית ‘כללי’

Call for papers: IX Annual ESPAnet Conference 2011

יום רביעי, 12 בינואר, 2011

USTAINABILITY AND TRANSFORMATION IN EUROPEAN SOCIAL POLICY

8 – 10 September 2011, Valencia, Spain

 

Deadline for Abstract Submission: 14th March 2011

www.espanet2011.net

 

Conference theme and streams

ESPAnet conferences  attempt  to  stimulate  exchange  among  scholars in  the  field  of European social policy analysis and to promote inter- and multi-disciplinary approaches.

 

The 9th Annual ESPAet Conference 2011 focuses on sustainability and transformation of European Social Policy.

The conference focuses on factors related to the sustainability of European social policy. It aims to enhance our understanding of concepts such as governance and citizenship, as wellas consider the sustainability of existing social benefits and their funding, in the context of shifting political ideas about the future of social protection syst ms in Europe. We encourage participants to addresses these topics from a range of methodological and comparative perspectives, as well as theoretical and interdisciplinary vantage points

 

The conference will be organized in 21 streams to which we invite abstracts:

No Title of the stream

 1. Europeanization of social Policy
 2. Sustainability and Transformation of Governance in the European Multi-level Welfare System
 3. Transforming Governance and Citizenship in European Societies
 4. Agency and social policy transformation: Bringing actors back in to the research on social policy
 5. Entrepreneurial providers in Social Policy
 6. Labour Market Policy, Activation and Beyond
 7. Climate change and the sustainability of European Social policy: towards a res earch agenda
 8. The role of welfare attitudes in Welfare State Change
 9. “Positive Welfare” in Practice: Transformation, Trends and Dilemmas in Europ ean Welfare States
 10. The impact of EU Social Policy on social services and street-level bureaucracie s
 11. Sustainable Social Service Provision in an Era of Fiscal Austerity
 12. Social Work and Social Policy
 13. Social and Health Care
 14. Transformation of Long-Term Care in Ageing Societies. Causes, Patterns and Consequences of Policy Development
 15. Reforms of pension systems in the light of socioeconomic interdependencies
 16. Housing policy in crisis
 17. Tourism, Leisure Time and Social Welfare
 18. Family Policy in Transition
 19. Children as a “new social risk”- discourses and policies
 20. Effects of the economic crisis on inequality and poverty
 21. European Health systems and health inequalities

(Further information on Stream Topics on the webpage www.espanet2011.net)

 

Abstract Submission

Abstracts should fit on one page. They should include:

 1. An indication to which stream theme (see above) the paper fits.
 2. A summary of the paper´s theme and how the topic will be handled (max 300 words)
 3. Full contact details of the author(s): name(s), affiliation, postal address, phone number (including country and area dialing code) and e-mail address.

All abstracts have to be sent before 14 March 2011 to the following email address:

espanet2011@uv.es.

 

Acceptance of paper proposals

The Local Organizing Committee will send out information about the acceptance of paper proposals by 15th April 2011.

 

Important dates for paper proposers

 • Deadline for abstract submission: 14 March 2011
 • Notification of acceptance: 15 April 2011
 • Deadline for registration: 1 June 2011
 • Deadline for payment of conference fee: 15 June 2011
 • Full papers are due by: 1 August 2011
 • Conference: 8-10 September 2011

For all inquiries concerning the ESPAnet Conference 2011 please contact espanet2011@uv.es

מדיניות חברתית בישראל: מחקר, תיאוריה ופרקטיקה

יום שלישי, 11 בינואר, 2011

מדיניות חברתית בישראל: מחקר, תיאוריה ופרקטיקה 

 

הכנס השנתי של ESPAnet Israel (הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל) ייערך השנה ביום חמישי, 10.02.2011 בין השעות 10:00-18:00, בקמפוס האקדמית עמק יזרעאל.

 

הכנס הוא הזדמנות להערכה וחשיפה של מגמות וממצאים חדשים במגוון דיסציפלינות (עבודה סוציאלית, סוציולוגיה, חינוך, כלכלה, מדע המדינה, מדיניות ציבורית, משפטים וכד') ושל נקודות מבט הקשורות לצדק חברתי ומדיניות חברתית בישראל, וכן להחלפת עמדות בתחומי המדיניות החברתית בישראל.

 

השנה ייעשה מאמץ מיוחד להביא אל הכינוס מגוון של גורמים הפועלים בתחומי החקר והעשייה החברתיים. לצד התרומה המחקרית-עיונית שיציע הכינוס, יהיה במפגשים הבין-אישיים כדי לקדם את תוצריה המעשיים של המערכות המורכבות.

 

להרשמה לכנס יש למלא טופס הרשמה המופיע באתר הכנסhttp://www.yvc.ac.il/5965.html.

 

 

all for papers – Social Policy Association Annual Conference 2011

יום ראשון, 9 בינואר, 2011

Call for papers – Social Policy Association Annual Conference 2011

 ‘Bigger Societies, Smaller Governments?’ – 4-6 July 2011, University of Lincoln Proposals are invited for papers on any aspect of social policy.

We particularly encourage proposals reflecting high quality research or which explore questions of social policy in practice or the teaching of social policy. In addition to standard papers, we are also calling for proposals for symposia, with three or four abstracts linked to a particular theme. Symposia will potentially allow participants to engage more deeply with their special interests. For papers, abstracts of up to a maximum of 400 words should be submitted as a Word or .rtf email attachment to SPA2011@lincoln.ac.uk. Proposals for symposia should consist of a 200 word outline of the aims of the symposium together with contributors’ abstracts. Proposals will be reviewed by a Programme Committee prior to acceptance. The closing date for the submission of abstracts and proposals is Friday 25 February 2011. All submissions will be reviewed by a Programme Committee prior to acceptance. Full papers must be submitted in pdf form by 10 June 2011. Postgraduates are also invited to attend the conference. Options for participation include: a presentation in a regular conference stream; a presentation in a session closed to postgraduates only; and show-casing your research in a poster presentation. You can also join forces with your peers and submit a proposal for a symposium, with three or four abstracts linked to a particular theme. Please follow guidelines for submission as outlined above. On your submission, it is essential that you record your status as a postgraduate and mark your chosen option as: ‘Presentation’; ‘Symposium’; ‘Postgraduate presentation’; or ‘Poster’. Plenary sessions so far confirmed include Dr Sarah Cook of the United Nations Research Institute for Social Development, Professor Jan Pahl of the University of Kent, and a session on ‘The Big Society: A new direction for third sector policy in England?’ with Professor Pete Alcock of the University of Birmingham, Karl Wilding of the National Council for Voluntary Organisations, and Ruchir Shah of the Scottish Council for Voluntary Organisations. Further information about the conference and on line booking is available at: www.lincoln.ac.uk/conferences/spa2011.

Deadline doctoral researcher prize

יום חמישי, 6 בינואר, 2011

please note that the deadline for the ESPAnet doctoral researcher prize is Friday, 7th of January.

For more information, please click www.espanet.org/doctoral_researcher_prize
The submitted paper must have been presented at one of the ESPAnet conferences, workshops or seminars in 2010. The author(s) must, at the closing date of January 7th, 2011, not yet have been awarded a doctorate. Jointly authored papers are acceptable, providing that no authors have been awarded a doctorate at the closing date.

 

The prize-winning paper for the doctoral researcher prize will be published in one of the forthcoming issues of the Journal of European Social Policy and it will be specifically identified as the prize-winning paper. The winner also receives 1 year's free subscription to the Journal.

בחירות לאספנט ישראל

יום ראשון, 14 בנובמבר, 2010

לחברי ESPAnet Israel שלום,

לאחר שנת התארגנות ולקראת הכנס השנתי הקרוב במכללה האקדמית עמק יזרעאל, הגיעה העת לקיים תהליך בחירות למוסדות ESPAnet Israel.  מטרת הבחירות היא לאייש חלקית את מוסדות האגודה –  חברי ההנהלה ויושב ראש האגודה.  יש כמובן חשיבות מרובה לכך שחברים באגודה ייקחו על עצמם את התפקידים הללו על מנת לאפשר התרחבות פעילות ESPAnet Israel.

הבחירות ליו"ר תתקיימנה בכל שלוש שנים ואילו בחירות להנהלת האגודה תתקיימנה בכל שנה, כאשר בכל פעם יעמדו לבחירה שליש מחברי ההנהלה (שלושה חברים בסך הכל).  זאת, על מנת להבטיח רציפות הפעילות של ESPAnet Israel.

תקופת הכהונה של היו"ר וההנהלה תהיה שלוש שנים.

בבחירות רשאים כל חברי האגודה לבחור ולהיבחר.  ניתן יהיה להגיש מועמדות גם לחברות בהנהלה וגם לתפקיד היו"ר.  חברי הנהלה מכהנים יוכלו להגיש מועמדות גם לתפקיד היו"ר.  הבחירות תתקיימנה באמצעות האינטרנט ותוצאות הבחירות תוצגנה בכנס השנתי בחודש פברואר.

 בשלב ראשון,  תינתן אפשרות לכל חבר באגודה (דהיינו מי ששילם דמי חבר שנתיים עד לשבוע קודם למועד פרסום רשימת חברי האגודה) להציג את מועמדותו/ה להנהלה ו/או לתפקיד יו"ר ESPAnet Israel.  לחברי הנהלה ייבחרו שלושה חברים חדשים, אשר אחד מהם חייב להיות סטודנט (לתואר מוסמך או דוקטור במוסד להשכלה גבוהה בישראל). 

בשלב שני, תתפרסמנה רשימת המועמדים להנהלה ולתפקיד היו"ר.

במקביל,  רכזת הבחירות תעביר לכל החברים בESPAnet Israel  פרטים לגבי אופן ההצבעה.

 הבוחרים יוכלו להצביע עבור שלושה מועמדים לחברי הנהלה ולמועמד אחד לתפקיד יו"ר.

 המועמד הזוכה לתפקיד היו"ר יהיה בעל הקולות הרבים ביותר בבחירות לתפקיד זה.

 המועמדים הזוכים לחברי הנהלה יהיו שלושת בעלי הקולות הרבים ביותר בבחירות לחברות בהנהלה (ובלבד שאחד מהם הוא סטודנט).  אם אחד המועמדים נבחר לתפקיד יו"ר, המועמד הבא בעל הקולות הרבים ביותר לחברות בהנהלה ייבחר.

רכזת תהליך הבחירות תהיה הגב' רנא אסעיד.  היו"ר הנוכחי של ESPAnet Israel  יהיה אחראי על התהליך.  

שאלות בעניין הבחירות, כמו גם בקשות להצטרף לאגודה, יש להפנות לרנא.

בהצלחה,

ג'וני

 

תאריכים:

 פרסום הודעה על קיום בחירות:  15.11.2010

פרסום רשימת חברי האגודה בעלי זכות בחירה והודעה על אפשרות הגשת מועמדות:  31.11.2010

 תאריך אחרון  להגשת מועמדות: 31.12.2010

 פרסום רשימת מועמדים ופתיחת תהליך ההצבעה:  5.1.2011

 סגירת תהליך הבחירה: 31.1.2011

 פרסום תוצאות הבחירות: 10.2.2011

 

 

Call for papers Social Policy Association Annual Conference 2011

יום ראשון, 14 בנובמבר, 2010

Call for papers

Social Policy Association Annual Conference 2011, ‘Bigger Societies,

Smaller Governments?’

4-6 July 2011

University of Lincoln

Proposals are invited for papers on any aspect of social policy. We particularly encourage proposals

reflecting high quality research or which explore questions of social policy in practice or the teaching

of social policy. In addition to standard papers, we are also calling for proposals for symposia, with

three or four abstracts linked to a particular theme. Symposia will potentially allow participants to

engage more deeply with their special interests.

For papers, abstracts of up to a maximum of 400 words should be submitted as a Word or rich text

format email attachment to

word outline of the aims of the symposium together with contributors’ abstracts. Proposals will be

reviewed by a Programme Committee prior to acceptance. The closing date for the submission of

abstracts and proposals is

June 2011

Postgraduates are also invited to attend the conference. Options for participation include: a

presentation in a regular conference stream; a presentation in a session closed to postgraduates only;

and show-casing your research in a poster presentation. You can also join forces with your peers and

submit a proposal for a symposium, with three or four abstracts linked to a particular theme. Please

follow guidelines for submission as outlined above. On your submission, it is

your status as a postgraduate and mark your chosen option as: ‘Presentation’; ‘Symposium’;

‘Postgraduate presentation’; or ‘Poster’.

Further information about the conference and on line booking will be available at:

SPA2011@lincoln.ac.uk. Proposals for symposia should consist of a 200Friday 25 February 2011. Full papers must be submitted in pdf form by 10.essential that you record

www.lincoln.ac.uk/conferences/spa2011

CALL FOR STREAM CONVENORS — ESPANET 2011

יום ראשון, 31 באוקטובר, 2010

 

The organising committee for the 2011 ESPAnet Annual Conference invites expressions of interest from colleagues willing to act as stream convenors.

The 9th Annual ESPAnet Conference 2011 focuses on Sustainability and Transformation of European Social Policy.

The conference focuses on factors related to the sustainability of European social policy. It aims to enhance our understanding of concepts such as governance and citizenship, as well as consider the sustainability of existing social benefits and their funding, in the context of shifting political ideas about the future of social protection systems in Europe. We encourage participants to address these topics from a range of methodological and comparative perspectives, as well as theoretical and interdisciplinary vantage points.

Responsibilities of Stream Convenors

 • Stream convenors are responsible for one or more sessions organised within a particular stream. The total number of sessions per stream will depend on the number of abstracts accepted. In total, we anticipate a maximum of 21 streams.
 • Stream convenors participate in the selection of abstracts, ranking all abstracts submitted for their respective stream. The review of abstracts will be organised after the closure of the call for abstracts (14th March 2011). The deadline for abstracts review will be 4th of April 2011.
 • Final decisions on the number of sessions per stream and the acceptance of abstracts will be made by the local organising committee after full information concerning streams is available.
 • In the run-up to the Conference, stream convenors together with local organisers supervise the deadlines for paper submission and review the situation concerning contributed papers in case deadlines are not met.
 • In the Conference, stream convenors chair their respective session(s). To guarantee coherence across sessions, they are also asked to give:
 •  
  • either an introductory presentation on the theme of their stream and how the papers chosen for presentation fit the research in this area, or
  • synthesize the stream’s output after paper presentations.

 Important deadlines and dates to be considered by stream convenors

18th October: Call for stream convenors.
15th November: Deadline for stream convenors expression of interest.
10th December: Notification of successful stream convenors.
7th January: Call for abstracts.
14th March: Deadline for abstract submission.
14th March: Instructions for abstracts selection will be sent to stream convenors.
4th April: Abstracts review deadline.
8th April: Confirmation to stream convenors of selected abstracts
15th April: Deadline to notify to selected authors and give instructions for submission of final papers.
 
Stream Themes

As organisers, we invite and give priority to suggestions for streams that fit the overall theme of the conference.
Over the years, ESPAnet Conferences have had many different streams, some with established continuity. A list for suggested themes for the 2011 Conference is listed below.
Proposals for stream titles may differ from the stream themes listed below, but suggestions should bear in mind that topics should appeal to a large number of researchers, allow submissions from different disciplinary backgrounds and countries and that all streams and sessions have to be organised as open streams and sessions (no closed research/interest networks).
Stream convenors themselves shall not submit abstracts to their respective stream.
Only one abstract submission per researcher is allowed.

Suggestions for Stream Themes:

 1. EU Social Policy
 2. Comparative Methodology
 3. Governance and Citizenship
 4. Ideology and Social Protection
 5. Sustainability, Environmental Concerns and Social Policy
 6. Globalisation and Social Policy
 7. The Economic Crisis and Public Service Reforms
 8. Ageing in European Member States
 9. Minimum Income and Social Assistance
 10. Family Policy
 11. Social and Health Care
 12. Labour Market Policy
 13. Inequalities, Poverty and Social Exclusion
 14. Migration, Mobility and Citizenship
 15. Gender and Social Policy
 16. Pension Reforms and Social Policy
 17. Tourism, Leisure Time and Social Welfare
 18. Fiscal welfare and taxation
 19. Entrepreneurship and Social Policy,
 20. Innovation, Transfer of knowledge and Social Policy
 21. Open stream (at the end)

Expression of interest

Individual expressions of interest should fit on one page. They should include:

 • A stream title with an indication which stream theme it is directed at (see above) or whether the suggestion arises outside of the list.
 • A short description of the stream’s theme, including a description of the topics and/or types of papers that would be expected (max 300 words). We encourage descriptions of proposed themes which make explicit links to the theme of the conference ESPAnet 2011 (see www.espanet2011.wordpress.com).
 • Full contact details of the stream convenor/s (with a maximum of two convenors per stream): Name/s, affiliation, postal address, phone number, e-mail.

Please send your expression of interest by November 15th to the ESPAnet 2011 e-mail address espanet2011@uv.es or to Irene Monsonís (Technical Secretariat) irene.monsonis@uv.es
 
Acceptance of proposals

The local organising committee will send out information about accepted proposals by December 10th.

 (A pdf version of the call is available at the conference website http://espanet2011.net/)

חדשות מכנס הפורום למדיניות חברתית ו ESPAnet

יום ראשון, 14 בפברואר, 2010

בכנס האחרון של הפורום למדיניות חברתית בישראל הוענקו שני פרסים:

 פרס לחוקר הצעיר במדיניות חברתית שהוענק לגברת מיכל רצון- אברהם עבור מאמרה "יזמי מדיניות, הבניות פוליטיות וחלון הזדמנויות: הפוליטיקה של הרפורמה השנייה במערכת הפנסיה".

פרס לתרומה אישית לחקר המדיניות החברתית בישראל שהעונק לפרופ' יוסף קטן על תרומתו היוצאת דופן לחקר המדיניות החברתית בישארל.

על הכנס תוכלו לקרוא ידיעה שהתפרסמה בעיתון JERUSALEM POST – http://new.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=167886