ארכיון לקטגוריית ‘כללי’

פרס על מפעל חיים – קול קורא להגשת מועמדים

יום שבת, 13 בדצמבר, 2014

פרס על מפעל חיים

לאישיות שתרמה תרומה מיוחדת לקידום המדיניות החברתית בישראל

קול קורא להגשת מועמדים

הפורום לחקר מדיניות חברתית ESPAnet Israel באיגוד הישראלי לרווחה חברתית החליט על הענקת פרס בגובה 3000ש'ח לשנת 2015 לאישיות שתרמה תרומה מיוחדת לקידום מדיניות חברתית בישראל.

הפרס יוענק בכנס השנתי הששי של הפורום ESPAnet Israel שיערך באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ביום שני ה-23 בפברואר 2015 (ד' אדר, תשע"ה).

ועדת הפרס מזמינה הצעות למועמדים בולטים אשר פעלו במהלך השנים בחקר ו/או בעשייה בתחום מדיניות חברתית ומדיניות רווחה בישראל בתחומים הבאים:

 1. פעילות לקידום השיח בתחום המדיניות החברתית ברמה הלאומית והבין לאומית
 2. קידום פיתוח המחקר וקהילת חוקרים העוסקים בחקר המדיניות החברתית בישראל
 3. פרסומים מקצועיים ומדעיים בתחום המדיניות החברתית
 4. מנהיגות מקצועית/חברתית/קהילתית ברמת הארגון לקידום החלטות ו/או שינוי במדיניות חברתית
 5. מעורבות עקבית ותרומה לעיצוב ו/או השפעה על המדיניות החברתית והרווחה בישראל

יש להגיש את ההצעות למועמדים לפרס במכתב מנומק (עד שני עמודים ברווח כפול) יחד עם קורות חיים קצרים של המועמד.  נא לשלוח את כל החומר אל גב' אלומה ליסון, מזכ'ל ESPAnet Israel, לדוא'ל  alumalison@gmail.com עד לתאריך 15 בינואר 2015.

ועדת הפרס מטעם הפורום למדיניות חברתית:

פרופ' ורדה סוסקולני (יו'ר), פרופ' מיכל קרומר-נבו, מר עמי ברגמן, דר' ענת הרבסט

פרס הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל ( ESPAnet Israel) לחוקר\ת צעיר\ה

יום שבת, 13 בדצמבר, 2014

"פרס המאמר המצטיין"

מטעם הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל ( ESPAnet Israel) לחוקר\ת צעיר\ה


הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל (ESPAnet Israel) החליט להעניק פרס בסך 3000 ש'ח לשנת 2015 למאמר מצטיין של חוקר\ת צעיר\ה המתבסס על עבודת מחקר בנושא מדיניות חברתית בישראל.


בחירת המאמר תיעשה על-ידי ועדת שופטים. יישקלו מאמרים, בעברית או באנגלית, העוסקים במדיניות חברתית והמבוססים על עבודות לתואר מוסמך או דוקטורט (במהלך כתיבתן, או לא יאוחר משנתיים מאז אושרה העבודה) שנשלחו לכתבי עת מקצועיים בארץ או בחו"ל. ועדת השופטים תבחן את המאמר לגופו בין אם נשלח לפרסום ועדיין מצוי בשיפוט, נדחה או התקבל לפרסום.


את המאמר שאורכו לא יעלה על 25 עמודים ברווח כפול יש לשלוח לוועדת השופטים לא יאוחר מיום 1.1.2015. המשלוח ייעשה כקובץ מחשב (ב- WORD או PDF) אותו יש לשלוח אל גב' אלומה ליסון, מזכ"ל ESPAnet Israel לדוא"ל  alumalison@gmail.com.
הזוכה יקבל את הפרס בטקס שיערך במסגרת הכנס השנתי של ESPAnet Israel, אשר ייערך באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ביום שני ה-23 בפברואר 2015 (ד' אדר, תשע"ה).

ESPAnet 2014 – התוכנית המלאה

יום ראשון, 19 בינואר, 2014

שלום רב,

כנס ESPAnet Israel הוא הכנס המרכזי בישראל הכולל מפגש ייחודי, לרוב סוער,

של עולם המחקר, גופים ממסדיים ונציגים מהחברה האזרחית.

הכנס ייערך השנה ביום חמישי, 13 בפברואר 2014 באוניברסיטת תל אביב. כמו בכל שנה, יעמדו במוקד הכנס הסוגיות האקטואליות ביותר בתחום חקר המדיניות החברתית והכלכלית בישראל.

תוכנית הכנס השנה ענפה ביותר, וכוללת מגוון עשיר מן הסוגיות והדילמות העכשוויות ביותר העומדות על סדר היום בישראל בפתחה של 2014.

בכינוס מציגים ומשתתפים חוקרות וחוקרים, נשות ואנשי מקצוע מן השורה הראשונה.
כמו בכל שנה, יציגו ויגיבו קובעי מדיניות אשר עוסקים בדילמות בתחום המדיניות החברתית-כלכלית כחלק משירותם הציבורי.
**** קצב הרישום לכנס מהיר מבשנים קודמות, אנא הבטיחו מקומכם – מספר המקומות מוגבל ****

בברכה,

פרופ' עידית וייס-גל ד"ר ליה לוין – יושבות ראש הכנס

טליה טיירי

כנס ESPAnet החמישי, הכנס השנתי לחקר המדיניות החברתית בישראל 13.2.14 אוניברסיטת תל אביב

יום שני, 6 בינואר, 2014

קול קורא להגשת הצעות לכנס החמישי של ESPAnet ISRAEL

יום ראשון, 12 במאי, 2013

מדינת הרווחה והתמודדותה עם אתגרי  אי-שוויון, עוני והדרה
Inequality, Poverty and Exclusion: Challenges for the Welfare State

הכנס השנתי של ESPAnet ISRAEL יערך בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל באוניברסיטת תל אביב, ביום חמישי, 13.2.2014 (י"ג אדר א תשע"ד),
בין השעות 8:30-18:00

תכנית הכנס:

הרצאות מפתח מוזמנות
מושבים נושאיים מקבילים
מושב פוסטרים

קול קורא

מדינת הרווחה הישראלית עומדת בעשור האחרון, עוד יותר מבעבר, בפני אתגרים עצומים: ביקורת ודה-לגיטימציה, שסעים חברתיים, אי שוויון מתגבר, שיעורי עוני גבוהים גם בקרב אוכלוסייה עובדת והדרה של קבוצות על בסיס מגדר, לאום, דת, מוצא אתני, גיל, נטייה מינית, ומיקום גאוגרפי. כנס זה מבקש לשמש במה להצגת מחקרים והמשגות תיאורטיות על תחום המדיניות החברתית במישור המקומי, הלאומי והבינלאומי. במיוחד, הכנס מבקש לעסוק בהיבטים ותחומים מגוונים של מדינת הרווחה, בסוגיות המרכזיות המעסיקות אותה בישראל ובעולם, בדרכי התמודדותה עם בעיות חברתיות, כמו גם בנושאים הקשורים לפרקטיקת מדיניות ומקומם של ארגוני החברה האזרחית בעיצוב מדיניות חברתית. הכנס מזמין חוקרות וחוקרים מדיסציפלינות מגוונות להשתתף בו, ובכלל זה: עבודה סוציאלית, סוציולוגיה, מדע המדינה, כלכלה, מדיניות ציבורית, משפטים, היסטוריה, גאוגרפיה, בריאות, חינוך, סביבה ותקשורת, כמו גם חוקרים וחוקרות מתחומים נוספים.

הועדה המדעית מזמינה:

1.הצעות להרצאות
הצעה להרצאה בנושאי הכנס. תוגש כתקציר לפי המתכונת המפורטת בהמשך.
2. הצעות למושבים נושאיים
הצעה למושב נושאי (3-4 הרצאות), תכלול תיאור קצר של תכני המושב, משתתפיו/ת ופרטי הקשר של מציע/ת המושב. אליה יצורפו תקצירי ההרצאות שיוצגו במסגרת המושב על-פי המתכונת להגשת הצעה להרצאה.
3. הצעות לפוסטרים
הצעה לפוסטר בתחומים הרלוונטיים לנושאי הכנס תוגש כתקציר על פי המתכונת להגשת הצעה להרצאה. מקבץ פוסטרים בנושא משותף יבחרו להצגה במושב אינטראקטיבי (הצגה קצרה בעל-פה ודיון משותף).

מבנה התקציר:
נושא ההרצאה ושם המציג/ים/ות – בעברית ובאנגלית, ממורכזים ומודגשים, כלהלן:
• שורה ראשונה: כותרת בעברית.
• שורה שנייה: כותרת באנגלית (אותיות CAPS).
• שורה שלישית: שמות המחבר/ים (בעברית ואנגלית), תאר אקדמי ושיוך מוסדי (בעברית
ובאנגלית), דוא"ל וטלפון.
• שורה רביעית: סוג ההצגה המוצעת (הרצאה, מושב או פוסטר).
• התקציר עצמו בשורה החמישית ואילך.
פורמט הכתיבה: גופן "David", גודל 12, רווח של שורה וחצי.
התקציר יוגש בעברית, בהיקף של עד 400 מילים, ויכלול תיאור תמציתי של העבודה: רציונל/רקע, מטרות, ממצאים או המשגה ותרומתם.

שיפוט:

ההצעות תעבורנה שיפוט ע"י שני/תי שופטים/ות לפחות בהתאם לקריטריונים הבאים: תרומה תיאורטית, איכות מתודולוגית, בהירות ההצעה ורלוונטיות לנושאי הכנס.

לוח זמנים:
עד 1 בספטמבר 2013 – שליחת ההצעות להרצאות, מושבים נושאיים ופוסטרים – באמצעות דואר אלקטרוני: espanet2014@gmail.com

עד 15 בנובמבר 2013 – קבלת תשובה – אישור על קבלת ההצעה להצגה בכנס או בקשת תיקונים/דחייה.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות לגב' טליה טיירי בדוא"ל: espanet2014@gmail.com

יו"ר הכנס

פרופ' עידית וייס-גל
דר' ליה לוין

הועדה המדעית
פרופ' עידית וייס-גל-יו"ר
פרופ' חיה שטייר
דר' ליה לוין
פרופ' מנחם מוניקדם
דר' מונא חורי כסאברי
דר' מיכל קורא
פרופ' נטע זיו
דר' עמוס זהבי
מר קותי צבע
דר' רוני קאופמן

הועדה המארגנת

טליה-מיטל טיירי-יו"ר
דר' ליה לוין
פרופ' עידית וייס-גל

"הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל", שהוא הארגון היציג הישראלי של הרשת האירופאית לחקר מדיניות חברתית – ESPAnet, ערך עד כה בישראל עשרה כנסים שנתיים. הפורום פועל במסגרת "האיגוד הישראלי לרווחה חברתית ICSW))". הכינוס האחת עשר שייערך השנה באוניברסיטת תל אביב הוא הכנס החמישי שנערך ע"י ESPAnet ISRAEL.

כנס 2013- מדינת הרווחה: שינוי, קריסה או התעוררות?

יום שני, 14 בינואר, 2013

הכנס השנתי הרביעי של ESPAnet ISRAEL בנושא "מדינת הרווחה: שינוי, קריסה או התעוררות?" יערך ב-31 בינואר 2013, בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד (האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר-הצופים).

לשם רישום מוקדם ומוזל נא לפנות לשלי שחם: espanetil2013@gmail.com.

להלן תכנית הכנס המלאה (בכפוף לשינויים):

8:00 – 9:00  התכנסות ורישום

בית מאירסדורף, קומה 4, קמפוס הר-הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

9:00 – 10:30  מושב מליאה

בית מאירסדורף, כיתה 405, האוניברסיטה העברית

יו"ר:

פרופ' מימי אייזנשטדט, האוניברסיטה העברית

ברכות:

פרופ' מנחם מוניקנדם, אוניברסיטת בר-אילן ויו"ר ESPAnet ISRAEL

פרופ' ג'וני גל, האוניברסיטה העברית

הרצאת אורחת:

Professor Evelyn Z. Brodkin, University of Chicago, Politics, Governance, and the Welfare State:  Are We Ready for Challenging Times?

מגיב: ד"ר אבישי בניש, האוניברסיטה העברית

10:30- 10:45  הפסקה

כיבוד קל, בית מאירסדורף, קומה 4.

10:45 – 12:00  מושבים מקבילים

בית מאירסדורף

1. שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה

כיתה: 405

יו"ר המושב: בני פפרמן (מנהל מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת)

 • בני פפרמן (מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת): תרומת העלאת שיעור התעסוקה של אנשים עם מוגבלות לכלכלה ולחברה בישראל.
 • מיכל אלפסי (מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת): מעסיקי עובדים עם מוגבלות  – חסמים,  צרכים ועמדות.
 • אבי אורן (המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, משרד התמ"ת): שילוב אנשים עם מוגבלות בסביבת עבודה ממשלתית – ממצאי סקר מיוחד.

2. התפתחויות בתחום מדיניות הדיור בצל המחאה החברתית

כיתה: 404

יו"ר המושב: אמילי סילברמן (האוניברסיטה העברית)

 • גילת בן שיטרית (המכללה האקדמית עמק והמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון): עשור

ללא מדיניות דיור.

 • חיים פיאלקוף (האוניברסיטה העברית): אמידת צרכים לדיור בר השגה
 • חני כהן-כספי (ארגון תחבורה היום ומחר): על תחבורה, מחאה ואי שוויון.
 • אמילי סילברמן (האוניברסיטה העברית): האם מדיניות הדיור בישראל תורמת להגברת פערים חברתיים?

3. עבודה סוציאלית כזירה לשינוי חברתי

כיתה: 403

יו"ר המושב: שמעון שפירו (אוניברסיטת תל-אביב ומכללת תל חי)

 • רוני סטריאר (אוניברסיטת חיפה): פרקטיקה של מדיניות מכלילה: סוגיות תיאורטיות

ויישומיות

 • יריב שגיא (האוניברסיטה העברית): עובדי רווחה כסוכני שינוי – המקרה של שיתוף ציבור.
 • נעמה לוין (אוניברסיטת בן-גוריון): מעורבותם של עובדים סוציאליים בפרקטיקת מדיניות בישראל :   המאבק לקידום הזכות לביטחון תזונתי וחידוש מפעל ההזנה בבתי-הספר, 1999- 2004.
 • הדס דיקמן, דורית שכטר ואדוה לייש-שמיר (אוניברסיטת חיפה): פרקטיקת מדיניות הלכה למעשה: כלים יצירתיים ליישום אסטרטגיה של חינוך תודעתי

4.משפחות ומדיניות חברתית

כיתה: 504

יו"ר המושב: סלביה פוגל-ביז'אוי (המכללה למנהל)

 • נדב פרץ-וייסוידובסקי (מכללת אשקלון): בשם האם – אבות במדיניות הישראלית כלפי משפחות.
 • ענת הרבסט (האוניברסיטה הפתוחה): אימהות חד-הוריות בישראל  – רבדי שילוב תעסוקתי.
 • דפנה הלפרין (המכללה האקדמית עמק יזרעאל): העדפות מבוגרים עצמאיים לטיפול בעתיד: מדיניות חברתית והשוואה אתנית.
 • סלביה פוגל-ביז'אוי (המכללה למנהל): הילד במרכז? משפחות, ילדים ומדיניות חברתית בישראל.

5. אחריות הטיפול בזקן: על רצף שבין משפחתית לממשלתית

כיתה: 505

יו"ר המושב: ורדה סוסקולני (אוניברסיטת בר-אילן)

 • ג'ני ברודסקי (מכון מאיירס ברוקדייל): של מי האחריות לטיפול בזקנים – של המדינה או של המשפחה?
 • יוסי ענתבי (עמותת מט'ב): חוק הסיעוד כביטוי לאחריות המדינה לטיפול בקשישים? אתגרים במתן שירותי סיעוד לאור תמורות בחברה הישראלית
 • ליאת איילון (אוניברסיטת בר-אילן): הביתי בזקן הסיעודי: מהן האפשרויות?
 • ורדה סוסקולני (אוניברסיטת בר-אילן): קולו של הזקן : תפיסת נטל קבלת הטיפול מבן המשפחה, קבלת שירותים פורמליים ומצב נפשי

12:00 – 12:30  הפסקה

12:30 – 13:45  מושבים מקבילים

בית מאירסדורף

6. המחאה החברתית 2011

כיתה: 405

יו"ר המושב: עידית וייס-גל (אוניברסיטת תל-אביב)

 • גייל טלשיר (האוניברסיטה העברית): דמוקרטיה חברתית מעבר לפוליטיקה של זהות: ניתוח אידיאולוגי של קיץ המחאה, ישראל 2011.
 • ליהיא להט ונטע שר-הדר (מכללת ספיר): כשלי ערכים ציבוריים והמחאה בישראל בקיץ 2011.
 • אמית אביגור (האוניברסיטה העברית): מחאה והסכמה: איך אידיאולוגיה עוזרת להסביר למה הסדר הנאו-ליברלי עודנו איתנו למרות מחאת קיץ 2011?
 • חגית שחר ורולי רוזן (שתי"ל): בין החברה האזרחית הממוסדת לתנועת המחאה.


7. הפרטה ורגולציה של שירותים חברתיים

כיתה: 404

יו"ר המושב: שרון גלעד (האוניברסיטה העברית)

 • דוד לוי פאור (האוניברסיטה העברית): מדינה רגולטורית למען מדינת הרווחה
 • אסא מרון (אוניברסיטת בן-גוריון): דפוסים חדשים של משילות חברתית במדינת הרווחה הישראלית:הפרטת המדינה או עיצובה מחדש?
 • סמדר מושל (האוניברסיטה העברית): מדיניות חינוך לגיל הרך בישראל ובאנגליה: מדיניות חברתית תחת המדינה הרגולטורית.
 • ניסים כהן (אוניברסיטת חיפה): רגולציה במערכת הבריאות: השליטה על פעילותן של קופות החולים

8. פגיעה והיפגעות בקרב ילדים: גורמי סיכון והשלכות למדיניות

כיתה: 403

יו"ר המושב: אשר בן אריה (האוניברסיטה העברית ומכון חרוב)

 • מימי אייזנשטדט ומונא חורי כסאברי (האוניברסיטה העברית): מדיניות הטיפול והענישה של בני נוער עוברי חוק.
 • שלהבת עטר-שוורץ (האוניברסיטה העברית): גורמי סיכון לאלימות פיזית בקרב בני נוער בפנימיות רווחה: בחינה מנקודת מבט אקולוגית.
 • ורד וינדמן (המועצה לשלום הילד): הגנה על ילדים מפני פגיעות מיניות – הלכה, מעשה ומה שביניהם.

9. ניידות בין ובתוך עולם העבודה

  כיתה: 504

  יו"ר המושב: פרופ' דוד בר-גל (האוניברסיטה העברית)

  • ליאת ואזן – סיקרון ופאולה כאהן סטרבצ'ינסקי (מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל): סקר צעירים שלא עובדים ולא לומדים בישראל: חסמים לתעסוקה וצרכי עזרה.
  • מירי אנדבלד (המוסד לביטוח לאומי): ניידות בהכנסות של העובדים בשכר נמוך.
  • ניצה דוידוביץ (מכללת אריאל): מה "שווים" בוגרים ובוגרות בפקולטות השונות? – חקר מקרה.
  • לילך לוריא (אוניברסיטת בר-אילן): האם ארגוני העובדים יכולים לקדם ביטחון ביכולת לעבוד? עובדים מבוגרים בהסכמים קיבוציים בישראל.

  13:45 – 14:45  הפסקה וארוחת צהריים

  מסעדת פרנק סינטרה

  14:45 – 16:00  מושב מליאה

  בית מאירסדורף, כיתה 405, האוניברסיטה העברית

  יו"ר:

  פרופ' ורדה סוסקולני, אוניברסיטת בר-אילן

  חלוקת פרסים:

  פרס מפעל חיים על תרומה לחקר המדיניות החברתית לפרופ' אברהם דורון.

  פרס לחוקר צעיר במדיניות חברתית

  הרצאת אורח:

  Professor Michael Sherraden, Washington University in St. Louis, Asset Building and Social Development: Evidence and Directions

  מגיבים:

  ד"ר דניאל גוטליב, סמנכ"ל מחקר ותכנון, המוסד לביטוח לאומי

  מר קותי צבע, מנהל האגף למחקר, תכנון והכשרה, משרד הרווחה

  16:00 – 16:20  הפסקה

  16:20 – 17:35  מושבים מקבילים

  בית מאירסדורף

  10. עבודה, מצוקה כלכלית ומערכת הרווחה

  כיתה: 404

  יו"ר המושב: איל קמחי (האוניברסיטה העברית ומרכז טאוב)

  • איל קמחי וקיריל שרברמן (האוניברסיטה העברית ומרכז טאוב): מגמות בדפוסי התעסוקה וההכנסה של קשישים בישראל.
  • חגית סופר-פורמן (אוניברסיטת ת"א): נשים וגברים חרדים בשוק העבודה: מי משתלב במשרות איכותיות?
  • עליזה לוין (אוניברסיטת חיפה) וחיה שטייר (אוניברסיטת ת"א): מי מוותר על מה? מצוקה ומחסור בקרב שכבות חברתיות בישראל.
  • שגית אזרי- ויזל (מרכז טאוב): עלות שירותי הרווחה: ישראל במבט השוואתי.

  11. מדינת הרווחה בעולם ובישראל: בין שינוי לשימור

  כיתה: 403

  יו"ר המושב: מיכל קורא (אוניברסיטת חיפה)

  • אפרים דוידי (אוניברסיטת בן-גוריון): תיקוף מדינת הרווחה האירופאית.
  • אסף רוטמן (אוניברסיטת תל-אביב): שיקולי צדק בתהליך עיצוב המדיניות הכלכלית-חברתית בישראל, 1974-2009.
  • אורי אבירם (האוניברסיטה העברית): לקראת העשור השני ליישומו של חוק שיקום נכי נפש בקהילה.
  • אדר שץ (האוניברסיטה העברית): הפרטות ומוניטין ארגוני: אסטרטגיות ניהול המוניטין של הארגון הביורוקרטי בתהליכי הפרטה של שירותים חברתיים הנמצאים תחת אחריותו.

  12. פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית

  כיתה: 504

  יו"ר המושב: עידית בליט-כהן (האוניברסיטה העברית)

  • ג'וני גל ( האוניברסיטה העברית): מה מסביר מעורבות בפרקטיקת מדיניות של עובדים סוציאליים? ממצאים ממחקר בינלאומי משווה.
  • עידית וייס-גל (אוניברסיטת תל-אביב): המאפשר, המעשיר והמאתגר: תרומתם של עובדים סוציאליים לדיוני ועדות הכנסת.
  • בוני גולדברג: פרקטיקת מדיניות הלכה למעשה: הניסיון של אגף הרווחה בעירית ירושלים.
  • אודי טימר (האוניברסיטה העברית), דפנה פרומר ועדית וייס גל (אוניברסיטת תל-אביב): מאבק למניעת סגירתו של הוסטל לנפגעי נפש: מעורבות סטודנטים לעבודה סוציאלית בפרקטיקת מדיניות.

  13. סוגיות במדיניות חברתית

  כיתה: 505

  יו"ר המושב: שמוליק שיינטוך (המכללה האקדמית ספיר)

  • אביעד טור-סיני (אוניברסיטת בן-גוריון): נקבל בזרועות פתוחות כל מי שרוצה לעבוד? – סיפורם של מוגבלים בשוק העבודה.
  • ניסן לימור, דיתי רונן ושלומית שולוב-ברקן (המרכז ללימודים אקדמאיים): מוסדות ‏תרבות כחלק מהמגזר השלישי: מאפיינים, קשרים והקשרים.
  • שירלי אברמי ושרון סופר (מרכז המחקר והמידע, הכנסת): הסרת חסמים להעסקת אנשים עם מוגבלות.
  • נוזהה אלאסד אלהוזייל (המכללה האקדמית ספיר): בצידי השוליים ובצל ההדרה והאפליה: נשים בדואיות יוזמות ויוצרות מקורות הכנסה.

  הצגת פוסטרים:

  במהלך הכנס יוצגו פוסטרים של מחקרים העוסקים בהיבטים שונים של מדינת הרווחה.

  פרס הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל ( ESPAnet Israel) לחוקר\ת צעיר\ה

  יום שישי, 23 בנובמבר, 2012

  הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל (ESPAnet Israel) החליט להעניק גם השנה פרס למאמר מצטיין של חוקר\ת צעיר\ה המתבסס על עבודת מחקר בנושא מדיניות חברתית בישראל.
  בחירת המאמר תיעשה על-ידי ועדת שופטים. יישקלו מאמרים, בעברית או באנגלית, העוסקים במדיניות חברתית והמבוססים על עבודות לתואר מוסמך או דוקטורט (במהלך כתיבתן, או לא יאוחר משנתיים מאז אושרה העבודה) שנשלחו או יישלחו לכתבי עת מקצועיים בארץ ובחו"ל במהלך השנים 2011 ו- 2012. ועדת השופטים תבחן את המאמר לגופו בין אם טרם נשלח לשיפוט, מצוי בשיפוט, נדחה או התקבל לפרסום.
  את המאמר שאורכו לא יעלה על 25 עמודים ברווח כפול יש לשלוח לוועדת השופטים לא יאוחר מיום 31.12.12. המשלוח ייעשה כקובץ מחשב (במתכונת WORD) אותו יש לשלוח אל גב' טליה טיירי בדואל: espanetil2013@gmail.com.

  הפרס יהיה בסך של 3,000 ש"ח.

  הזוכה יקבל את הפרס בטקס שיערך במסגרת הכנס השנתי של ESPAnet Israel, אשר ייתקיים בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית ביום חמישי, 31.1.2013 (כ' שבט, תשע"ג).

  קול קורא להגשת הצעות לכנס הרביעי של ESPAnet ISRAEL

  יום שני, 3 בספטמבר, 2012

  מדינת הרווחה: שינוי, קריסה או התעוררות?

  The Welfare State: Change, Collapse or Resurgence?

  קול קורא

  הכנס השנתי של ESPAnet ISRAEL יערך בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית ביום חמישי, 31.1.2013 (כ' שבט, תשע"ג), בין השעות 8:30 – 18:00.

  הכנס הוא הזדמנות לחשיפה והערכה של מגמות וממצאים חדשים במגוון דיסציפלינות (עבודה סוציאלית, סוציולוגיה, חינוך, כלכלה, מדע המדינה, מדיניות ציבורית, משפטים וכו') ושל נקודות מבט הקשורות לצדק חברתי ומדיניות חברתית בישראל.

  הכנס יוקדש לזכרו של פרופ' יוסי קטן (ז"ל), מהחוקרים המרכזיים של תחומי המדיניות והשירותים החברתיים בישראל ומי שעמד בראש ESPAnet ISRAEL.

  תכנית הכנס

  • הרצאות מפתח מוזמנות
  • מושבים נושאיים מקבילים
  • מושב פוסטרים

  קול קורא

  כבר לפני כשני עשורים, במאמר שכותרתו: "מדינת הרווחה: המשכיות, שינוי או קריסה", הצביע פרופ' יוסי קטן על חוסר הוודאות לגבי עתידה של מדינת הרווחה. הוא בחן את השאלה האם התמורות מרחיקות הלכת שחלו במדיניות החברתית החל משנות השמונים (ובכלל זה צמצום ההוצאה הממשלתית ותהליכי ההפרטה המואצים), הן נתיב המוביל את מדינת הרווחה לקריסה, או שמא אלו תהליכי שינוי ועיצוב מחדש של מדינת הרווחה. המחאה החברתית של קיץ 2011 מעלה מחדש שאלות אלו על סדר היום הציבורי. דומה כי דוברי המחאה ביטאו הבנה ציבורית מתרחבת בדבר שקיעתה של מדינת הרווחה בישראל, תוך אימוץ עמדה ביקורתית כלפי תהליך זה ודרישות להתערבות ממשלתית משמעותית יותר בשוק החופשי. לאור כל זאת, סוגיות אלו בדבר תהליכי שינוי, קריסה או התעוררות של מדינת הרווחה שוב עומדות לפתחם של חוקרי המדיניות והשירותים החברתיים בישראל, וכיום אף ביתר שאת. הועדה המדעית מזמינה הצעות להרצאות, מושבים נושאיים ופוסטרים העוסקים בסוגיות אלו ובנושאים אחרים הרלוונטיים למדיניות חברתית בישראל.

  להלן רשימה ראשונית של מושבים נושאיים אפשריים:

  • המחאה החברתית, ובכלל זה: הדינאמיקה של המחאה, תכניה, והיבטים מעמדיים, עדתיים, לאומיים, מגדריים ודוריים שלה.
  • רגולציה וממשליות (Governance) של שירותים חברתיים ושל המגזר השלישי.
  • אסטרטגיות חדשות להתמודדות עם עוני, אי-שוויון והדרה חברתית.
  • מדיניות חברתית ואנשים עם מוגבלויות.
  • דיור ציבורי, דיור בר-השגה והיבטים תכנוניים במדינת הרווחה.
  • עבודה סוציאלית, מדיניות חברתית ופרקטיקת מדיניות.
  • מתודולוגיה בחקר מדינת הרווחה.
  • המגזר השלישי ומדינת הרווחה.
  • מגדר ומדיניות חברתית.
  • מדיניות בתחום של ילדים.
  • פנסיה ומדיניות בתחום הזקנה.
  • שוק העבודה וביטחון סוציאלי.
  • מדיניות חברתית בפרספקטיבה משווה.

  הועדה המדעית מזמינה:

  1. הצעות להרצאות

  הצעה להרצאה בתחומים אלו ובנושאים אחרים הרלוונטיים למדיניות חברתית בישראל תוגש כתקציר לפי המתכונת המפורטת בהמשך.

  1. הצעות למושבים נושאיים

  הצעה למושב נושאי תכלול תיאור קצר של תכני המושב, משתתפיו ופרטי הקשר של מציע המושב, ואליה יצורפו תקצירי ההרצאות שיוצגו במסגרת המושב על פי המתכונת להגשת הצעה להרצאה.

  1. הצעות לפוסטרים

  הצעה לפוסטר בתחומים אלו ובנושאים אחרים הרלוונטיים למדיניות חברתית בישראל תוגש כתקציר על פי המתכונת להגשת הצעה להרצאה. מקבץ פוסטרים בנושא משותף יבחרו להצגה במושב אינטראקטיבי (הצגה קצרה בע"פ ודיון משותף).

  מבנה התקציר:

  נושא ההרצאה ושם המציג/ים – בעברית ובאנגלית, ממורכזים ומודגשים, כלהלן:

  • שורה ראשונה: כותרת בעברית; שורה שנייה – כותרת באנגלית (אותיות  CAPS).
  • שורה שלישית: שמות המחבר/ים, עם תארים אקדמיים ושיוך מוסדי, דוא"ל וטלפון בעברית.
  • שורה רביעית: כנ"ל – באנגלית.

  פורמט הכתיבה: גופן "דוד", גודל 12, רווח של שורה וחצי.

  התקציר יוגש בעברית, בהיקף של עד 400 מילים (עמוד אחד) ויכלול תיאור תמציתי של העבודה: רציונל/רקע, מטרות, ממצאים ותרומה.

  אין לכלול בתקציר מראי מקום.

  לוח זמנים:

  עד 22 באוקטובר 2012 – שליחת ההצעות להרצאות, מושבים נושאיים ופוסטרים- באמצעות דואר אלקטרוני:  espanetil2013@gmail.com

  עד 1 בדצמבר 2012 – קבלת תשובה – אישור על קבלת העבודה להצגה בכנס (או בקשת תיקונים / דחייה).

  שיפוט:

  הצעות תעבורנה שיפוט ע"י שני שופטים בהתאם לקריטריונים הבאים: איכות ההצעה, בהירות ההצעה, רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס, מקוריות וחדשנות.

  לוח זמנים:

  עד 22 באוקטובר 2012 – שליחת ההצעות להרצאות, מושבים נושאיים ופוסטרים- באמצעות דואר אלקטרוני:  espanetil2013@gmail.com

  עד 1 בדצמבר 2012 – קבלת תשובה – אישור על קבלת העבודה להצגה בכנס (או בקשת תיקונים / דחייה).

  לשאלות ובירורים ניתן לפנות לגב' טליה טיירי בדוא"ל: espanetil2013@gmail.com

  יו"ר הכנס

  ד"ר אבישי בניש

  מר רוני הולר

  הועדה המארגנת

  מר רוני הולר – יו"ר

  ד"ר שירלי אברמי

  גב' רנא אסעיד

  פרופ' אשר בן-אריה

  ד"ר מונא חורי כסאברי

  ד"ר שמוליק שיינטוך

  גב' טליה-מיטל טיירי

  הועדה המדעית

  ד"ר אבישי בניש – יו"ר

  ד"ר מיכל אלמוג-בר

  ד"ר דניאל גוטליב

  ד"ר ענת גופן

  פרופ' ג'וני גל

  פרופ' עידית וייס-גל

  פרופ' מנחם מוניקנדם

  מר קותי צבע

  ד"ר מיכל קורא

  "הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל" שהוא הארגון היציג הישראלי של הרשת האירופאית לחקר מדיניות חברתית – ESPAnet ערך עד כה בישראל תשעה כנסים שנתיים. הפורום פועל במסגרת "האיגוד הישראלי לרווחה חברתית ICSW))".  הכינוס העשירי שייערך השנה באוניברסיטה העברית, הוא הכנס הרביעי שנערך ע"י ESPAnet ISRAEL.

  הכנס השלישי של אספאנט ישראל

  יום שבת, 3 בספטמבר, 2011

  ממי דורשים צדק חברתי? מדיניות חברתית וחברה אזרחית בתקופה של מחאה

  השנה, יערך הכנס השנתי של ESPAnet ישראל במכללה האקדמית אשקלון, ביום ה', 1 במרץ 2012, ז' אדר ה'שתע"ב.

  הכנס הוא הזדמנות לחשיפה של מחקרים חדשים במגוון דיסציפלינות (עבודה סוציאלית, סוציולוגיה, מדע המדינה, מדיניות ציבורית, חינוך, כלכלה, משפטים וכד') ושל נקודות מבט הקשורות לצדק חברתי ומדיניות חברתית בישראל, וכן להחלפת עמדות בתחומי המדיניות החברתית בישראל.

  קול קורא

  גל המחאות ששוטף בקיץ זה את ישראל מתאפיין בדרישות לשינויי עומק במדיניות החברתית. החברה האזרחית מתאגדת, ומציבה בפני השלטון דרישות לעיצוב מדיניות. רבות מהדרישות המועלות נוגעות גם הן לחלקם של גורמים שונים בעיצוב המדיניות ובישומה: שאלות של יחסי הון-שלטון, של הפרטה ושל כוחם המוגזם של גופים מדינתיים שונים, כמו משרד האוצר, מוצבות על סדר היום הלאומי.

  בכנס השלישי של ESPAnet ישראל, נבקש לדון בשאלות של משילות (Governance) – אותה נגדיר כפעולתם של מכלול הגופים, המוסדות, הארגונים, המסורות והתנועות החברתיות המעצבים יחדיו מדיניות חברתית. נבקש לדון ביחסי הכוחות בין מוסדות מדינתיים ולא מדינתיים שונים, השפעתם של שחקני מדיניות שונים בממשל ומחוצה לו על עיצובה של מדיניות חברתית, האופי שבו משפיעה דרך אספקת השירותים לאזרחים על אופיים של שירותים אלו, ועוד.

  הועדה המדעית מזמינה:

  1. הצעות להצגה בנושאים הנוגעים ישירות או בעקיפין להשפעתן של סוגיות משילות על עיצובה, יישומה ותוצאותיה של מדיניות חברתית. כמו כן, יתקבלו בברכה הצעות בנושאים אחרים הקשורים למדיניות חברתית בישראל ובתוצאותיה החברתיות של המדיניות בתחומים אחרים, כגון התחום הכלכלי, ביטחון סוציאלי, כלכלת רווחה, רפורמות מבניות, כשלי יישום וחסמי הפעלה, צדק חברתי, פעילות ארגוני המגזר השלישי והחברה האזרחית, נגישות לשירותים, חינוך, בריאות, שיכון, תעסוקה, שירותי רווחה אישיים, מוגבלויות וקליטה
  2. הצעות למושבים נושאיים בשלל הנושאים החברתיים הרלוונטיים.  הצעות לשמש כראשי מושב נושאי  כוללות את האחריות לארגונה של קבוצת מציגים ולניהול המושב. הצעה למושב נושאי תכלול תיאור קצר של תכני המושב האפשריים והנמקה קצרה. כמו כן יש לפרט מי הם המציגים המיועדים ופרטים רלוונטיים של המציע, כתובת מייל וטלפון.
  3. הצעות לפוסטרים אשר עניינם בנושאי הכנס השונים.

  לוח זמנים להגשת תקצירים

  את התקצירים יש להגיש עד ליום 30 בספטמבר, 2011, באתר האינטרנט של הכנס, באתר הכנס.

  תשובות יינתנו עד ליום 1 בדצמבר, 2011

  מבנה התקציר (במקרה של הצעה להצגה או לפוסטר):

  נושא ההרצאה או הפוסטר ושם המציג/ים – בעברית ובאנגלית, ממורכזים ומודגשים, כלהלן:

  שורה ראשונה: כותרת בעברית; שורה שנייה – כותרת באנגלית (אותיות  CAPS).

  שורה שלישית: שמות המחבר/ים, עם תארים אקדמיים, בעברית; שורה רביעית: כנ"ל – באנגלית, כתובת מייל, טלפון.

  שורה חמישית – כתובת דואר אלקטרוני של כל המחברים.

  פורמט הכתיבה: גופן "דוד", גודל 12, רווח של שורה וחצי.

  התקציר יוגש בעברית, בהיקף של עד 400 מילים (עמוד אחד) ויכלול תיאור תמציתי של העבודה: אין לכלול בתקציר מראי מקום.

  שיפוט:

  הצעות תעבורנה שיפוט מדעי בהתאם לקריטריונים הבאים:

  בהירות ההצעה

  איכות ההצעה

  רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס

  מקוריות וחדשנות

  הפרסים שהוענקו בכנס השנתי של ESPAnet Israel

  יום שני, 7 במרץ, 2011

  בכנס האחרון של הפורום למדיניות חברתית בישראל הוענקו שני פרסים:

   

  הפרס הראשון, הוענק לתרומה אישית לחקר המדיניות החברתית בישראל לגברת תמר גוז'נסקי על תרומתה יוצאת הדופן לקידום המדיניות החברתית בישראל.

  הפרס השני, פרס לחוקר הצעיר במדיניות חברתית הוענק לשתי חוקרות:

   לגברת דורית בר ניר על  מאמרה " Non-profit organizations at the local level in Israel: Social Policy in Transition"

  ו לגברת ליאת רז על מאמרה "Ramifications of Divorce on the Economic Activity of Men and Women – A Longitudinal Analysis