ארכיון לקטגוריית ‘כללי’

הכנס השנתי השמיני של אספנט ישראל – Who Cares

יום שני, 20 בפברואר, 2017

טיפול וחמלה במדינת הרווחה בעידן הניאו ליברלי

אוניברסיטת בר-אילן, יום רביעי, כ"ו באדר תשע"ז, 22 בפברואר 2017, 17:30-8:00

תוכנית הכנס המלאה

ספר התקצירים

להרשמה

יו"ריות הכנס:

ד"ר ענת הרבסט-דבי, התכנית הבינתחומית ללימודי מגדר; ד"ר דרורית לוי, ביה"ס לעבודה סוציאלית; ד"ר ענת פלג, הפקולטה למשפטים

הוועדה המדעית: ד"ר ענת הרבסט-דבי וד"ר דרורית לוי – יו"ריות; ד"ר נצן אלמוג; פרופ' יונתן אנסון; פרופ' אורלי בנימין; ד"ר שירלי בן-שלמה;  ד"ר אבישי בניש; פרופ' דניאל גוטליב; פרופ' ג'וני גל; ד"ר פנינה דולברג; ד"ר רוני הולר; פרופ' מונא חורי-כסאברי; ד"ר רביע חלאילה; ד"ר עינת לביא; פרופ' אורלי מנור;  פרופ' ורדה סוסקולני; ד"ר ענת פלג; ד"ר נדב פרץ וייסוידובסקי; ניר קידר;  ד"ר אריאן רנן-ברזילי; ד"ר הילה שמיר

הוועדה המארגנת: ד"ר אבישי בניש; גב' זהר ברק; גב' דקלה ברקאי; ד"ר פנינה דולברג; ד"ר ענת הרבסט-דבי; ד"ר דרורית לוי; גב' שושי פריימן

רכזות הוועדה המדעית והוועדה המארגנת: גב' אימאן דרוויש; גב' אבתהאג' מג'לי זובידאת

רכזת הכנס: גב' מרים עבד אל רחים

שנתיים להגשת המלצות הוועדה למלחמה בעוני: מה מצבנו?

יום ראשון, 19 בפברואר, 2017

בעקבות הפרסום מטעם מרכז טאוב, ראיון עם פרופ' ג'וני גל, ראש תכנית מדיניות הרווחה וחבר סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית. הראיון נערך על ידי ד"ר תהילה רפאלי חברת סגל במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון.

תוכל לתאר את הרקע לפרסום מטעם מכון "טאוב"? מה הביא אתכם לבדוק את היישום של המלצות וועדת אלאלוף?

מכיוון שהוועדה הגישה את ההמלצות שלה ביוני 2014 רצינו לבדוק אחרי תקופה יחסית סבירה עד כמה ההמלצות ייושמו. הדרך לעשות את זה היא באמצעות בדיקה של ספרי התקציב. זאת אומרת בדקנו עד כמה תכניות או המלצות של מליאת הוועדה יושמו (היו גם המלצות של ועדות המשנה של הוועדה). בדקנו רק לגבי ההמלצות של המליאה, עד כמה הוקצו משאבים ליישום ההמלצות הללו בתקציב של 2015 ובתקציב של 2016.

ומה היו המסקנות?

התחלנו בשאלה האם ההמלצות יושמו באופן חלקי או באופן מלא. הוועדה המליצה בשורה של תחומים, ובדקנו בצורה הזו [לפי התחומים]. היתה המלצה כללית שלא יושמה. הוועדה הציעה שכל הנושא של הטיפול בעוני ירוכז בידי גוף ממשלתי אחד וההעדפה היתה שהגוף הזה ימוקם במשרד ראש הממשלה. ההמלצה הזו לא יושמה ולא הוקם גוף כזה. היתה המלצה נוספת כללית, לגבי דגש על מיצוי זכויות ודגש על הנושא של עוני במשרדי הממשלה. זה משהו שקשה לבדוק ברמה התקציבית. נראה שמצד אחד הדגש על עוני בא לידי ביטוי בחלק מהמקומות, במיוחד כמובן משרד הרווחה. יש שיח אחר, אני חושב, במשרד הרווחה בשנים האחרונות לגבי עוני, לגבי מיצוי זכויות. יש כנראה יותר מודעות, יותר עיסוק במיצוי זכויות, בוודאי בביטוח לאומי אבל בכלל ברחבי הממשלה. גם במשרד האוצר. יש יותר ויותר עיסוק במיצוי או אי מיצוי זכויות. זה גם בא לידי ביטוי בדוח של מבקר המדינה שפורסם ב-2015 שבו הוקדש פרק מיוחד לנושא של מיצוי זכויות.

אבל לגבי ההמלצות היותר קונקרטיות של הוועדה, מצאנו שבערך כמחצית מהמלצות שנכללו בדוח וועדת המליאה אומצו באופן מלא או באופן חלקי. בהקשר התקציבי, ב-2015 יחסית מעט מההמלצות אומצו, אבל זה בעיקר מפני שב-2015 התחלפה הממשלה ובאופן אובייקטיבי היה קשה לעשות שינוי

משמעותי בתקצוב. ב-2016 היתה אפשרות כזו, כי היה תקציב ב-2016 שנקבע על בסיס החלטת ממשלה שדיברה על מדיניות להתמודדות עם עוני שקשורה או שלוקחת בחשבון את ההמלצות וועדת אלאלוף. בניתוח התקציבי ראינו שב-2015 התוספת להוצאה, תוספת שקשורה בהמלצות וועדת אלאלוף, היתה בסביבות 400 מיליון ₪, ב-2016 תוספת של מיליארד נקודה תשע מאות מיליון ₪. מאידך, עלות היישום של המלצות הוועדה כל שנה היתה בסביבות שבע נקודה ארבעה מיליארד ₪.

אז יש פער די גדול.

יש פער משמעותי. זאת אומרת גם ב-2016 כשלכאורה היה אפשר לצפות ליישום משמעותי יותר אז המרחק די גדול. הוצא בערך רבע מהתקציב שהיה אמור להיות מוצא על המלצות הוועדה. הוועדה קבעה שהמטרה שלה היא להוריד את תחולת העוני ולהביא תחולת עוני בישראל לרמה המקובלת במדינות .OECD המשמעות של זה היא להוריד בחצי את תחולת העוני בישראל תוך עשר שנים.

כדי להגיע למטרה הזאת יהיה צורך בכל שנה להוציא בערך שבעה או שבעה וחצי מיליארד ₪. מעבר להמלצות הכלליות, הוועדה המליצה המלצות בחמישה תחומים מרכזיים, המלצות שהוכנו ע'י ועדות המשנה: חינוך, בריאות, דיור, כלכלה ותעסוקה (או בעיקר תעסוקה) ורווחה וביטחון סוציאלי. אפשר לראות שההמלצות היקרות יותר היו בתחום של רווחה וביטחון סוציאלי. התכנית היקרה והחשובה שלא אומצה היא המלצה להגדיל בצורה משמעותית את קצבאות הבטחת הכנסה ואילו ההמלצה על תכנית חיסכון לכל ילד אומצה והופעלה רק עכשיו, ב-2017. המלצות אחרות משמעותיות שלא יושמו או יושמו בצורה מאוד מצומצמת- הן המלצה לגבי מענק עבודה, מס הכנסה שלילי שחל בו גידול אבל הגידול מצומצם מאוד. היו המלצות בתחום הדיור, לגבי הרחבה משמעותית של מעגל הזכאים לסיוע בדיור, והן לא יושמו. גם לא יצירת מדרג הכנסות חדש לרמות סיוע בשכר דירה. בתחום הבריאות ההמלצה העיקרית שלא יושמה היא המימון לנסיעות לטיפולים רפואיים לאנשים שחיים בעוני. בתחום  החינוך לא יושמה המלצה על הקמת מרכזים לגיל הרך שמשרתים בעיקר את האוכלוסיות של ילדים החיים במשפחות עניות ושיכללו מעון וגם שירותים נוספים.

הזכרת קודם את השאיפה לצמצם בתוך עשור את העוני בחמישים אחוז, או להגיע לרמה דומה של שאר מדינות ה-OECD. היום בדיעבד, זאת נראית לך שאיפה ריאלית לגבי מדינת ישראל?

המטרה היא סבירה, תחולת העוני ברוב מדינות הרווחה היא יותר נמוכה. גם הסכומים [של עלויות יישום המלצות הוועדה] אינם גדולים מאד, לדעתי. יחסית קל להתמודד עם עוני או לפחות להוריד את תחולת העוני או להביא את ההכנסות של אנשים שחיים במצוקה לקרוב יותר לקו עוני. זה לא שאיפה מאוד מורכבת מבחינת הביצוע וגם לא מבחינת העלויות. סכום של שבעה מיליארד ₪ מתוך תקציב רווחה, תקציב חברתי שמגיע למשהו כמו 190 מיליארד ₪ איננו שאפתני במיוחד.  השאלה עד כמה פוליטית זה מעשי זו כבר שאלה אחרת. לא נראה על פניו כי זהו מהלך בלתי סביר. כמובן שהם [הממשלה] גם יישמו חלק מההמלצות וחלק מההמלצות ייושמו ב-2017-2018 בצורה יותר משמעותית. לא בטוח שההמלצות בהכרח יביאו לזה שהעוני יצטמצם כפי שרצינו, אבל אני חושב שההמלצות אינן בלתי ניתנות ליישום או שאפתנות מדי, לפחות ביחס למשאבים שיש לנו  במדינת ישראל. השאלה אם יש רצון פוליטי. יש רצון, אבל לפחות כרגע הוא רצון מוגבל מדי.

התייחסת לזה שגם לגבי ההמלצות שיושמו, התקציב שהוקצה להן, היה בפער משמעותי לעומת מה שהצעתם.

עד עכשיו, לפחות כשאנחנו מדברים על 2015, וגם על 2016 יש פער משמעותי. זה רבע מהתקצוב. אני מעריך שהשנה הסכום יהיה יותר גדול. אני לא חושב שזה יגיע לסכום שאנחנו הצענו, בוודאי שלא. אולי סביר להניח שב-2017, 2018 זה יגיע לבערך 40% אחוז ממה שהצענו, אולי 50%. עדיין זה רחוק מדי מהסכום שהצענו. כל עוד הם לא ייגעו בקצבאות הבטחת הכנסה, זה משאיר הרבה מאוד משפחות עם ילדים רחוקות מאוד מקו העוני.

מה ההמלצות החשובות ביותר בעינך שלא יושמו?

ראשית כל, הקימו את חיסכון לכל ילד השנה שזה דבר חשוב. הגדלת קצבאות השלמת הכנסה לקשישים עניים זה דבר חשוב ואמור להיות מקודם ב-2017 עד 2018. הבעיות העיקריות, הפערים הגדולים הם בנושאים שקשורים בהבטחת הכנסה, במענק עבודה ובדיור הציבורי. אלו נדמה לי הדברים המשמעותיים ביותר שכרגע לא הולכים ליישם אותם, לפחות ככל שאני יודע. הם תחומים משמעותיים במיוחד.

לגבי המימון החלקי של ההמלצות, העובדה שמוקצה הרבה פחות ממה שהוועדה המליצה, כמה בעיניך זה משפיע או תורם לאפשרות באמת לעשות שינוי בתחולה של העוני?

לטווח הקרוב צריכה להיות השקעה משמעותית הרבה יותר גדולה של משאבים כדי להתמודד עם עוני. זה ברור. התמודדות עם עוני כוללת מרכיבים שונים בטווח הקרוב כמו שינוי בשוק העבודה ובמס הכנסה משוק העבודה. אבל בסופו של דבר אם לא נתמודד עם בעיות של רמת הכנסה של המשפחות עניות ולא נמצא דרך כדי להגדיל את ההכנסה הזו, באמצעות קצבאות או הכנסה מעבודה, אז אין דרך להתמודד עם עוני בטווח הקרוב. בטווח הרחוק יש עוד כמה כלים שצריך להפעיל שאחד מהם זה תכניות החיסכון אבל זה לא הכלי היחיד.

אתה רואה איזו שהיא אופציה שההמלצות יוכלו להיות מיושמות באופן מלא?

זה רק עניין של כוח רצון פוליטי לדעתי. הרבה מעבר למה שנעשה עד עכשיו. בסיטואציה הפוליטית הנוכחית אני לא חושב [שזה יקרה]. אבל זה לא אומר שזה לא יקרה בעתיד. גם לגבי חלק מההמלצות הללו לא הייתי אופטימי לפני שנתיים ובכל זאת משהו קרה. הרבה תלוי בתהליך קביעת המדיניות, חלונות הזדמנויות, בסיטואציה פוליטית ספציפית שמאפשרת את זה. דוגמא מעניינת היא של קצבאות ילדים. כשישבנו בוועדה לא חשבנו שיש סיכוי סביר שתהיה הגדלה או אפילו חזרה לרמות קצבאות הילדים שהיו בתחילת שנות ה-2000 ולא חשבנו שיש סיכוי שתכנית חיסכון לילדים תאומץ. וזה קרה בגלל סיטואציה פוליטית מאוד מסוימת. אבל זה קרה גם בגלל, וזו נקודת המבט החשובה, שהנושאים הללו היו על סדר היום. זאת אומרת המחקרים נעשו, הדיונים התקיימו, ההמלצות למדיניות נוסחו, על ידי אנשי אקדמיה בסופו של דבר. וכאשר נוצר חלון הזדמנויות או סיטואציה פוליטית שמתאימה אז ההצעות הללו היו שם. גם בגלל פעילות של הרבה מאוד שנים של אנשים וגם בגלל שזה היה חלק מהמלצות וועדת אלאלוף. בסופו של דבר ההמלצות אומצו. ההזדמנות הפוליטית באה גם כתוצאה משינויים פוליטיים וגם כתוצאה מכך שאנשים שהיו מעורבים בתהליכים הללו כמו אלי אלאלוף וכן אנשי מפתח ממשרד האוצר, ממשרד הרווחה או מביטוח הלאומי היו כאשר נוצרה הזדמנות. אז אפשר היה לקדם את הדברים.

עלי לציין כי גם בדיוני הוועדה ובחומרים שהובאו לוועדה וגם בפעילות שהתקיימה אחרי הוועדה, בזירה הפוליטית ובזירה המקצועית, היה מקום בולט מאד לאנשי האקדמיה, בעיקר מבתי ספר לעבודה סוציאלית ולעובדים סוציאליים שמילאו תפקיד מאוד מרכזי בקידום המדיניות בוועדת אלאלוף, בדיונים בוועדה, במליאה, במפגשים ובשיחות וגם במה שקדם לוועדה. וועדת אלאלוף, בסופו של דבר לקחה רעיונות, המלצות או טענות שהועלו על ידי אנשי אקדמיה לפני כן ונבדקו במחקרים ונתנה להם לגיטימציה או גושפנקא של וועדה ממשלתית. זה תהליך ליישום של המלצות בתחום המדיניות.

הדגש שלך לגבי המקום שלנו באקדמיה לגבי האפשרות ליצור חלון הזדמנויות או האפשרות ל"הדחף" לחלון הזדמנויות בתחום המדיניות היא נקודה חשובה.

יש תמיד ויכוח בתוך עבודה סוציאלית, או בכלל באקדמיה, האם אנחנו צריכים לשתף, פעולה באופן מעשי, להיות חלק בתהליך קביעת המדיניות, בניסוח המדיניות או להיות מבחוץ, להיות ביקורתיים וללחוץ מבחוץ. יש גם בזה וגם בזה יתרונות וחסרונות. במקרה הזה אני חושב שההשתתפות בוועדת אלאלוף של אנשי אקדמיה ואנשים שהיו קשורים ומעורבים בדיונים, כן הועילה במובן הזה שחלק מהדברים כן יושמו. יכול להיות שלא שינינו את מדינת הרווחה בישראל אבל משהו בכל זאת קרה. אני חושב שזה חשוב.

הנחיות רישום לכנס השביעי של ESPAnet ISRAEL ותוכנית הכנס המלאה

יום ראשון, 17 בינואר, 2016

מדינת הרווחה בחברה רב-תרבותית: אתגרים למדיניות חברתית
:The Welfare State in Multicultural Societies
Challenges for social policy

הנחיות רישום לכנס השביעי של ESPAnet ISRAEL
הכנס השנתי של ESPAnet ISRAEL יערך באוניברסיטת חיפה
ביום ה' ה-18 בפברואר 2016 (ט' באדר, תשע"ו) בין השעות 17:45-08:30

תוכנית הכנס המלאה:

https://amirttl.files.wordpress.com/2016/01/d7aad79bd7a0d799d7aa-d794d79bd7a0d7a1.pdf

** מחיר הרשמה מוקדמת לכנס
רגיל 140 ₪
סטודנטים 70 ₪
גמלאים 70 ₪

מחיר הרשמה לכנס
רגיל 160 ₪
סטודנטים 80 ₪
גמלאים 80 ₪

* התשלום כולל ארוחת צהריים

** הרשמה מוקדמת תערך עד התאריך 10.2

*** רישום ביום הכנס על בסיס מקום פנוי בלבד

אופן התשלום לכנס
לאחר לחיצה על הקישור המתאים לתשלום (מצורף בהמשך), יש לבחור בתשלום דרך
חשבון PayPal או דרך כרטיס אשראי. חשוב לכתוב את השם והכתובת בעברית ולפרט
בסעיף "הנחיות לבעל העסק" עבור מי התשלום ומה השייכות המוסדית.
בסעיף "הנחיות לבעל העסק" עבור מי התשלום ומה השייכות המוסדית.

לרישום, לחץ כאן:

http://bit.ly/1PPJoI4

לרישום עבור סטודנטים/גמלאים, לחץ כאן:

http://bit.ly/1nYNEZh

*ביטול הרישום והחזרת התשלום יתאפשר עד 11.2.2016

*ביום הכנס ניתן לשלם במזומן או בהחאות בלבד (לא ניתן לשלם בכרטיס אשראי).

לשאלות ובירורים ניתן לפנות במייל: espanet2016@gmail.com

אות הוקרה על מפעל חיים לאישיות שתרמה תרומה מיוחדת לקידום המדיניות החברתית בישראל – קול קורא להגשת מועמדים

יום רביעי, 9 בדצמבר, 2015
אות הוקרה על מפעל חיים
לאישיות שתרמה תרומה מיוחדת לקידום המדיניות החברתית בישראל

קול קורא להגשת מועמדים

הפורום לחקר מדיניות חברתית ESPAnet Israel באיגוד הישראלי לרווחה
חברתית החליט על הענקת אות הוקרה לשנת 2016 לאישיות שתרמה תרומה
מיוחדת לקידום מדיניות חברתית בישראל
אות ההוקרה יוענק בכנס השנתי השביעי של ESPAnet Israel שיערך באוניברסיטת חיפה,
ביום חמישי, ה- 18 בפברואר 2016 (ט' באדר, תשע"ו).
מוזמנות בזה הצעות למועמדים בולטים אשר פעלו במהלך השנים בחקר ו/או בעשייה בתחום
מדיניות חברתית ומדיניות רווחה בישראל בתחומים הבאים:
1. פעילות לקידום השיח בתחום המדיניות החברתית ברמה הלאומית והבין לאומית
2. מעורבות עקבית ותרומה לעיצוב ו/או השפעה על המדיניות החברתית והרווחה בישראל
3. קידום המחקר במדיניות החברתית בישראל
4. פרסומים מקצועיים ומדעיים בתחום המדיניות החברתית
5. מנהיגות מקצועית/חברתית/קהילתית ברמה מקומית ו/או ארצית ליישום ו/או שינוי
במדיניות חברתית
יש להגיש את ההצעות למועמדים לאות ההוקרה במכתב מנומק (עד שני עמודים ברווח כפול)
יחד עם קורות חיים קצרים של המועמד. נא לשלוח את כל החומר אל גב' אלומה ליסון, מזכ'ל
ESPAnet Israel, לדוא'ל alumalison@gmail.com עד לתאריך 15 בינואר 2016.

חברי הועדה לאות הוקרה על מפעל חיים:

פרופ' מיכל קרומר-נבו (יו'ר), פרופ' ישראל (איסי) דורון, מר קותי צבע, מר ציון גבאי

"פרס המאמר המצטיין" לחוקר\ת הצעיר\ה, מטעם הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל (ESPAnet Israel)

יום ראשון, 18 באוקטובר, 2015

"פרס המאמר המצטיין"

מטעם הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל (ESPAnet Israel)

לחוקר\ת צעיר\ה

כמדי שנה, הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל (ESPAnet Israel)

יעניק פרס בסך 3,000 ₪ למאמר מצטיין של חוקר\ת צעיר\ה העוסק בנושא

מדיניות חברתית בישראל.

התחרות מיועדת לתלמידי תואר שני או שלישי (או למי שלא עברו יותר

משנתיים מאז אושרה עבודתם). המאמר המוגש לשיפוט אינו חייב להיות קשור

ישירות לעבודת המוסמך/דוקטורט אך על המועמד/ת להיות הכותב/ת

הראשי/ת במאמר. ניתן להגיש את המאמר בין אם טרם נשלח לשיפוט בכתב

עת, מצוי בשיפוט, נדחה או התקבל לפרסום. בחירת המאמר המצטיין תעשה

על ידי ועדת שופטים.

את המאמר, שאורכו לא יעלה על 25 עמודים ברווח כפול, יש לשלוח לוועדת

השופטים לא יאוחר מיום 15 בדצמבר 2015. משלוח המאמר ייעשה כקובץ

מחשב (בקובץ WORD או PDF) אותו יש לשלוח אל גב' אלומה ליסון, מזכ"ל

ESPAnet Israel לדוא"ל alumalison@gmail.com. בפניה יש לפרט את

מסלול הלימודים או את פרטי עבודת התיזה או הדוקטורט ומועד הגשתה.

הזוכה יקבל את הפרס בטקס שיערך במסגרת הכנס השנתי של ESPAnet

Israel, אשר ייערך באוניברסיטת חיפה, ביום ה', ה-18 בפברואר 2016.

פעילויות

יום חמישי, 23 ביולי, 2015

אנו שמחים לעדכן על מספר פעילויות שנערכו על ידי אספאנט-ישראל מאז תחילת השנה. בחודש פברואר 2015 התקיים הכנס השנתי של אספנט-ישראל באוניברסיטת בן-גוריון, שבו הוצג מגוון רחב מאד של מחקרים בנושאי מדיניות חברתית וחולקו פרסים מטעם אספאנט- ישראל על מפעל חיים (לפרופ' אורי אבירם) ולחוקר צעיר על כתיבת מאמר מדעי מצטיין (ד"ר אילנה שפייזמן). בנוסף, ביוני התקיימה סדנה מיוחדת לתלמידי דוקטורט בנושא של מתודולוגיות מחקר על השוואות בינלאומיות של מדיניות חברתית. הסדנא הייתה שיתוף פעולה עם קבוצת המחקר למדיניות חברתית בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית. כמו כן, בקרוב יתחיל פרוייקט אשר במסגרתו נבחרה תלמידת מחקר, גב' רוית אלפנדרי, מבין מספר מועמדים לשמש "עורכת צעירה מלווה" של עורך כתב העת "בטחון סוציאלי", פרופ' יונתן אנסון. זאת ועוד, בכוונתנו גם לחדש את הפעילות הבינלאומית עם ICSW.

קול קורא להשתתפות בפרוייקט "עורך מלווה": ליווי הוצאת גיליון של כתב העת "ביטחון סוציאלי"

יום ראשון, 10 במאי, 2015

הפורום לחקר המדיניות החברתית (אספנט – ישראל) שמח להודיע על פרוייקט עורך מלווה, המאפשר לתלמידי תואר שלישי התנסות בתהליך הוצאת גיליון של כתב העת ביטחון סוציאלי, כתב עת מוביל בתחום מדיניות חברתית ומדינת הרווחה בישראל. במסגרת הפרוייקט ייבחר תלמיד 1 דוקטורט, אשר ילווה את העורך הראשי, פרופ' יונתן אנסון, בתהליך הוצאה לדפוס של גיליון של כתב העת. העורך המלווה יתנסה בהיבטים ובשלבים השונים של התהליך, ובהם סינון ראשוני של מאמרים והחלטה על הפניה לשיפוט, בחירת קוראים למתן חוות דעת, השתתפות בישיבות מערכת ובתהליך ההחלטה ועוד. כמו כן תינתן לו אפשרות להשתתף בתהליך שיפוט של אחד המאמרים.

הפרוייקט צפוי להתחיל בספטמבר 2015 ולהימשך כ8- 12 חודשים, בהתאם לצורך. הפגישות עם העורך (2-3 פגישות) יתקיימו באונברסיטת בן-גוריון בנגב, ומרבית הפעילות תתצבע בדוא"ל או בסקייפ.

מלגה: בסך 2,000 ש"ח.

קהל היעד

הקול קורא מיועד לתלמידי מחקר הלומדים המסגרת לימודי תואר שלישי, ואשר עבודתם המחקרית עוסקת במדיניות חברתית על גווניה השונים. הקול קורא פתוח לתלמידים הלומדים במחלקות שונות, בהן עבודה סוציאלית, סוציולוגיה, כלכלה, מדעי המדינה, משפטים, גיאוגרפיה, מדעי הבריאות ומדיניות ציבורית.

הגשת בקשה

המעונייני מתבקשים לשלוח קורות חיים (עד שלושה עמודים), מכתב המלצה מהמנחה\ים, ומכתב בקשה (עד 500 מילים), שבו יפרטו את הרלוונטיות של תחומי המחקר שלהם לכתב העת ואת העניין שלהם בפרוייקט. הבקשות יעברו שיפוט על ידי שלושה שופטים.

את הבקשה יש לשלוח למייל: alumalison@gmail.com

המועד האחרון להגשת הבקשות – 1 ביולי 2015

התשובה תינתן לא יאוחר מיום 1 באוגוסט 2015

סמינר מחקר משווה במדיניות חברתית – קול קורא

יום שני, 4 במאי, 2015

קבוצת המחקר במדיניות חברתית בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית והפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל (ESPAnet Israel) מזמינים תלמידי\ות מחקר לתואר שני ושלישי להשתתף בסמינר מיוחד בנושא סוגיות מתודולוגיות במחקר משווה של מדיניות חברתית בהשתתפות:

פרופ' טימותי סמידג, Chaild proverty, mobility and social policy – מרצה בכיר ומומחה לכלכלה ומדיניות ציבורית באוניברסיטה של ויסקונסין – מדיסון. מייסד ומנהל -אמריטוס במרכז המידע והמחקר הבינלאומי LIS. על הישגיו במסגרת זו, העניקה לו אוניברסיטת סטוקהולם בשנת 2008 תואר דוקטור של כבוד.

פרופ' הווי ליטווין, International comparisons of adults: The case of SHARE – ראש מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל ופרויקט SHARE H ישראל. חוקר בעל מוניטין בינלאומי בחקר הזקנה (גרונטולוגיה) מהאונברסיטה העברית בירושלים. מחקריו בוחנים מחד את עולמו החברתי של הזקן ומאידך את יחס החברה לאוכלוסיה המזדקנת.

1.6.2015

11:30 – 13:00

הסמינר יערך במכון חרוב (קמפוס הר הצופים, ליד ספריית חינוך ועו"ס)

את הסמינר תנחה גב' ברברה סבירסקי: יזמית חברתית, מיסדת ומנהלת מרכז אדוה, בעלת תואר שני בסוציולוגיה מאוניברסיטת מישיגן ותואר MAT מאוניברסיטת הרווארד (מסצ'וסטס). זוכת פרס מפעל חיים מטעם ESPAnet Israel לשנת 2014.

בקשות להשתתפות בסמינר יכללו את שם הסטודנט\ית ונושא מחקרו\ה.

יש לשלוח את הבקשה באמצעות המייל לכתובת: noamtarshish@gmail.com

תוכניית הכנס השנתי של ESPAnet Israel – יום שני ה23 לפברואר 2015

יום חמישי, 29 בינואר, 2015

תכנית כנס אספנט 2015

שוויון ורווחה בעידן ניאו-ליברלי:

מדיניות, שירותים חברתיים ואקטיביזם

בניין הסנאט על-שם ו' א' מינקוף, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

יום שני 23 בפברואר 2015, ד' אדר התשע"ה

לוח זמנים

8:15-9:00 – התכנסות ורישום, קפה ומאפה בניין הסנאט על-שם ו' א' מינקוף

9:00-10:30 – מושבים מקבילים 1-7

מושב 1 – מדיניות חברתית בעידן הניאו-ליברלי – יו"ר פרופ' נדב דוידוביץ' בניין 72 חדר 212

ד"ר אפרים דוידי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בנתיב הניאו-ליברלי: הדומה והשונה בשאלת עצמאותם של המוסד לביטוח הלאומי ובנק ישראל
ד"ר אמית אביגור-אשל, האוניברסיטה העברית בירושלים חובות כתנאי לזכויות: ניאו-ליברליזם רפובליקני בישראל
מר יותם טולוב, ארגון "בזכות" של מי החיים שלי – כשהמשפט פוגש אנשים מוחלשים

מושב 2 – מעורבות אקדמית בעיצוב מדיניות – יו"ר ד"ר גל אריאלי בניין 72 חדר 213

ד"ר יפעת ראובני, אוניברסיטת תל-אביב

גב’ דנה זלינגר אבוטבול, תכנית חותם, ג'וינט ישראל

האם ניתן לכבוש את וול-סטריט ממגדל השן? על הקשר המתבקש בין האקדמיה למדיניות חברתית
ד"ר ליהיא להט, המכללה האקדמית ספיר

מר יקותיאל צבע, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אקדמיה ופרקטיקה: האתגר שבשילוב
מר שאול הרטל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מודלים מתואמים כמנוע לפיתוח כלכלי בנגב – האם הם יוכלו להשאיר את בוגרי האוניברסיטה בנגב?
פרופ' ורדה סוסקולני, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' ג'וני גל, האוניברסיטה העברית בירושלים

מבט מבפנים: נקודות מבט של חברי ועדת אלאלוף למלחמה בעוני על תהליכי מיקוד ההמלצות
ד"ר גלית ינאי ונטורה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל פרברי התנדבות: מעורבות סטודנטים בפרויקט פר"ח

מושב 3 – תעסוקה ועוני – יו"ר ד"ר שרית הלמן בניין 72 חדר 214

ד"ר איברהים מחאג'נה, המכללה האקדמית צפת אסטרטגיות התמודדות העניים הערבים בישראל עם מצוקתם הכלכלית
מר אלברט ירמיהו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר אופיר רובין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' מיקי מלול, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

האם נגישות רבה יותר להשכלה גבוהה מפחיתה אי-שוויון בשכר? המקרה של המיעוט הערבי בישראל
ד"ר נורית בנולול, מכללת בית-ברל השפעת משאבים אישיים על עמדות כלפי עבודה ועל תחושת הניכור בקרב צעירים בסיכון
גב’ אפרת הרצברג, אוניברסיטת תל-אביב השכלה, השתתפות בכוח העבודה ואי-שוויון במשקי בית בישראל

מושב 4 – עוני, הדרה ושירותי אנוש – יו"ר ד"ר דלית יסעור-בורוכוביץ' בניין 72 חדר 215

ד"ר חביאר סימונוביץ, המכללה האקדמית עמק יזרעאל חוסן קהילתי והיערכות לשעת החירום של אנשים עניים בישראל
ד"ר אהובה גורן ווינדזור, המכללה האקדמית עמק יזרעאל צדק סביבתי ועוני: המקרה של פארק שרון (אתר הפסולת חירייה לשעבר)
ד"ר דלית יסעור-בורוכוביץ, המכללה האקדמית עמק יזרעאל שירותים לעניים הם שירותים דלים – על המפגש בין נותני שירות ולקוחות החיים בעוני
ד"ר ציון ברנץ, המכללה האקדמית עמק יזרעאל עוני, הדרה וארגוני שירותי אנוש: רקע תיאורטי

מושב 5 – פערים במימון ממשלתי של תקציבים מוניציפאליים ומשמעותם לתכנון מדיניות – יו"ר ד"ר שלמה סבירסקי בניין הסנאט חדר 136-

פרופ' שלמה סבירסקי, מכון אדוה

הגב' אתי קונור, מכון אדוה

מימון ממשלתי של תקציבים מוניציפאליים 2001-2012
מתדיינים:

מר טלאל אלקרינאוי, ראש עיריית רהט

מר מיכאל ביטון, ראש המועצה המקומית ירוחם

מושב 6 – פאנל: עסקים חברתיים: האתגר למערכת הרווחה – יו"ר פרופ' בני גדרון בניין 72 חדר 217

מתדיינים:
פרופ' מנחם מוניקנדם, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' מיקי מלול, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' ורד סלונים-נבו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' שמעון שפירו, אוניברסיטת תל-אביב

מושב 7 – קיימות הביטוח הלאומי – יו"ר ד"ר דני גוטליב בניין 72 חדר 218

ד"ר אליהו בן-משה, האוניברסיטה העברית בירושלים תחזית דמוגרפית לאוכלוסיית ישראל
גב’ אסתר טולדנו, מנהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי מגמות בתעסוקה ותחזית נגררת מתחזית האוכלוסייה הבסיסית
גב’ רפאלה כהן, מנהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי הצגת מודל האיתנות של הביטוח הלאומי והשלכות תחזית האוכלוסייה ותחזית התעסוקה

10:45-12:45 – מושב מרכזי בניין הסנאט על-שם ו' א' מינקוף

ברכות

נציגי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' ורדה סוסקולני, יו"ר אספנט ישראל

הרצאות מרכזיות:

"תהליכי הפרטה בישראל" – פרופ' יצחק גל-נור, האוניברסיטה העברית בירושלים ומרכז חזן, מכון ון-ליר

“ A US Perspective on Food Security” – Mr. Max Finberg, Senior Advisor, US Department of Agriculture

12:45-14:00 – הפסקת צהריים

14:00-15:30 – מושבים מקבילים 8-14

מושב 8 – ניהול ופיקוח שירותי רווחה – יו"ר פרופ' שמעון שפירו – בניין 72 חדר 212

גב' סמדר מושל, האוניברסיטה העברית בירושלים מדוע נכשלה הצעת חוק הפיקוח על מעונות היום התש"ע-2010?
ד"ר אבישי בניש, האוניברסיטה העברית בירושלים

גב’ דנה הלוי, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' שמעון שפירו, אוניברסיטת תל-אביב

פיקוח על שירותי רווחה מנקודת המבט של עבודה סוציאלית
ד"ר רוני הולר, האוניברסיטה העברית בירושלים

גב’ אן קורדן, אוניברסיטת יורק

מהעריסה עד לקבר? כיצד בריטניה וישראל מתמודדות עם ההשלכות הכלכליות של מוות במשפחה
ד"ר ורד שנער-גולן, המכללה האקדמית תל-חי

ד"ר קרולין גוטמן, המכללה האקדמית תל-חי

פרופ' שמעון שפירו, אוניברסיטת תל-אביב והמכללה האקדמית תל-חי

האם שותפויות בין-ארגוניות עשויות לשמש מענה למחסור בשירותים בפריפריה?

מושב 9 – פעילות אזרחית ומקצועית לשינוי מדיניות- יו"ר ד"ר חנה כץ בניין 72 חדר 213

גב' טליה מיטל טיירי-שוורץ, אוניברסיטת תל-אביב התרבות הארגונית כשחקן דומיננטי בעיצוב פעולתם של עובדים סוציאליים בתחום המדיניות החברתית
גב’ רונית פיסו, אשה לאשה – מרכז פמיניסטי חיפה שבירת קשר השתיקה בנושא הפסקות הריון באמצעות פעולה אזרחית ותוצריה החברתיים, הכלכליים והרגשיים
ד"ר חנה כץ, המכללה האקדמית ספיר על סוגיית הידע העצמאי של ארגוני זכויות חברתיות-כלכליות
גב’ מיטל סטרול, רכזת קהילתית, מרכז אדוה

גב’ רונית פיסו, קואליציית שותפות

לא על הפנסיה לבדה: בטחון סוציאלי בגיל הפרישה וחשיבות העלאת קצבת הזקנה

מושב 10 – סוגיות במדיניות חברתית – יו"ר ד"ר אפרים דוידי בניין 72 חדר 214

ד"ר גל אריאלי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' אריק אוסלנר, אוניברסיטת מרילנד

שחיתות, הוגנות ואי-שוויון
פרופ' שלמה מזרחי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב העדפות הציבור לגבי חלוקה מחדש ומדינת הרווחה בראי תפיסת הסיכון התעסוקתי
ד"ר ג'ניפר אושר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' יצחק גל-נור, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון ון-ליר

התפתחותה של מדיניות ציבורית בישראל: בניית יכולות מנהליות
פרופ' יונתן אנסון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב גושים חברתיים ותמיכה במפלגות: מבט אקולוגי

מושב 11 – מעגל דיון: עמיתים, עלי תאנה או טורפים – בסיס שיתוף-פעולה של הממסד עם ארגוני החברה האזרחית – מנחה ד"ר ישי מנוחין בניין 72 חדר 666

משתתפים:
גב’ שלומית אבני, משרד הבריאות
ד"ר רוני סטריאר, אוניברסיטת חיפה
מר ג'אבר עסקאלה, מנכ"ל שותף, סיכוי – העמותה לקידום שוויון אזרחי
ד"ר מיכל קורא, אוניברסיטת חיפה

מושב 12 – הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות כלכלית ממשלתית בישראל הלכה למעשה – יו"ר גב' יעל וולפסון בניין 72 חדר 215

גב’ יעל חסון, מרכז אדוה, פורום נשים לתקציב הוגן אסטרטגיית הג'נדר מיינסטרימינג בהקשרים כלכליים – אימוץ הגישה בארץ ובעולם
גב’ יעל מבורך, סגנית הממונה על התקציבים במשרד האוצר עבודת הועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה
גב’ דלית שטראובר, יו"ר הועדה לקידום נשים בשירות המדינה אופן קבלת ההחלטות ויישום המלצות הועדה לקידום נשים בשירות המדינה
גב' תמר אדלשטיין-זקבך, שתיל, מנהלת פרויקט "שוות ערך – לקידום שכר שווה" יישום תהליכי עומק ארגוניים לקידום שוויון מגדרי בשכר בארגונים – מודל עבודה עם משרדי הממשלה

מושב 13 – מעגל דיון: מחירים של חוסר במדיניות בטחון תזונתי – יו"ר ד"ר רוני קאופמן והגב' נעמה לוי בניין 17 חדר 203

משתתפים:
בני גולדמן, מנהל אגף לביקורת תחומי חברה ורווחה במשרד מבקר המדינה
פרופ' דב צ'רניחובסקי , יו"ר המועצה לביטחון תזונתי
מר רן מלמד, סמנכ"ל "ידיד"
מר ערן ויינטרוב, מנכ"ל "לתת"
גב’ חלי בוזחיש ששון, מכללת אשקלון

מושב 14 – מעגל דיון: שילוב חרדים במעגל התעסוקה: אפשרויות, חסמים ושחקנים – יו"ר ד"ר שירלי אברמי בניין הסנאט חדר 136-

משתתפים:
הרבנית עדינה בר שלום, מייסדת המכללה החרדית
פרופ' אבי שמחון, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' איל קמחי, סגן מנהל מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית
ד"ר נרי הורוביץ, יו"ר אגורא מדיניות
מר יהודה משי זהב, יו"ר זק"א

15:30-15:45 – הפסקה

15:45-17:15 – מושבים מקבילים 15-20

מושב 15 – בריאות ומדיניות חברתית – יו"ר פרופ' דני פילק בניין 72 חדר 212

ד"ר ניסים כהן, אוניברסיטת חיפה

פרופ' דני פילק, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

רפואה שחורה בישראל: מדידת התופעה, הסברים לקיומה והמלצות למיגורה
מר ערן קרויז, אוניברסיטת-בן גוריון בנגב שוחקים כל הדרך לשינוי: הדינאמיקה המוסדית שעיצבה את הרפורמה הביטוחית בשירותי בריאות הנפש בישראל בשנים 1998-2012
ד"ר שירי שנאן-אלטמן, אוניברסיטת בר-אילן

מר רוני גאגין, מרכז רפואי רמב"ם

האם העבודה טובה לבריאות?

מושב 16 – היבטים חברתיים של תעסוקה – יו"ר פרופ' יונתן אנסון בניין 72 חדר 213

ד"ר סראב אבורביעה-קווידר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הבניית אי-השוויון הרב ממדי בקרב נשים בדוויות בשווקי העבודה בישראל
גב’ הלה אקסלרד, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' ישראל לוסקי, מכללת הגליל המערבי

פרופ' מיקי מלול, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אבטלה בקרב צעירים ואבטלה בקרב מבוגרים – האם הנתונים המקובלים מציגים את הסיפור כולו?
מר אופיר פינטו, המוסד לביטוח לאומי

ד"ר הסתר פאס, המוסד לביטוח לאומי

שיקום מקצועי לאנשים עם מוגבלות: שיעור ההשתלבות בעבודה, ההתמדה ורמת השכר
ד"ר דרורית לוי, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' ענת זעירא, האוניברסיטה העברית

פרופ' רמי בנבנישתי, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר רבקה תובל-משיח, אוניברסיטת בר-אילן

גב’ תהילה רפאלי, אוניברסיטת בר-אילן

גב’ נועה פולק-ורדינגר, אוניברסיטת בר-אילן

שירות אזרחי-לאומי מזווית הראייה של צעירים וצעירות בסיכון

מושב 17 – הערכה כמקדמת צדק חברתי – יו"ר ד"ר ברברה רוזנשטיין ופרופ' הלנה דה-סביליהסינה בניין 72 חדר 214

התכנית לבתי הספר העמיתים (PDS) באוכלוסייה הבדואית בנגב – חקר מקרה של הערכה ד"ר יהודית זמיר , המכללה האקדמית לחינוך על-שם קיי

ד"ר סלים אבוג'בר, המכללה האקדמית לחינוך על-שם קיי

ההערכה כמנוף לקידום צדק חברתי: המקרה של המיעוט הערבי בישראל ד"ר ח'אולה זועבי, אוניברסיטת בן-גוריון

מר יאסר עואד, המכללה האקדמית סכנין להכשרת עובדי הוראה

הערכה במכון ברנקו וייס: מחזון חברתי למעשה חינוכי ד"ר רותי לוסטיג, מכון ברנקו וייס

גב’ שירה בן ברוך-קוסקס, מכון ברנקו וייס

טובה מהכני-בלקין, מכון ברנקו וייס

הערכה של פרויקט משותף ישראלי-פלסטיני ד"ר שושנה שטיינברג, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר יהודית זמיר, המכללה האקדמית לחינוך על-שם קיי

מושב 18 – הדיור הציבורי: המחדל והמאבק – יו"ר פרופ' אורלי בנימין וד"ר ארז צפדיה בניין 72 חדר 215

המפגש בין מדיניות רווחה לאתיקה ניאו-ליברלית בדיונים משפטיים על דיור ציבורי בישראל גב’ אלה גלס, אוניברסיטת תל-אביב
"דירת הרש" – הדייר הממשיך מול זכאי הדיור הציבורי – קריאה ביקורתית של פסיקת בתי המשפט בנושא הדיור הציבורי פרופ' נטע זיו, אוניברסיטת תל-אביב

עו"ד ענת רודניצקי, אוניברסיטת תל-אביב

הדיור הציבורי בישראל ופרויקט שיקום השכונות ד"ר צבי ויינשטיין, משרד הבינוי והשיכון, אגף שיקום שכונות
מגדר ומדיניות ציבורית: המקרה של "חסרות הבית" הסמויות ד"ר שלומית בנימין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מושב 19 – פאנל: סוגיות בפיתוח תוכנית בין-תחומית בלימודי מאקרו-פרקטיקה לשיפור איכות החיים ולקדום צדק חברתי – יו"ר פרופ' יוסי כורזים וד"ר רוני קאופמן בניין 7 חדר 666

מתדיינים:
פרופ' נטע זיו (קליניקות משפט), אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר עידית בליט-כהן (עבודה סוציאלית קהילתית), האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר אמנון כרמון (חינוך), המכללה האקדמית ספיר
פרופ' נדב דוידוביץ' (בריאות), אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מושב 20 – המינימום למחיה בכבוד וקצבאות הקיום – יו"ר הגב' ניצה קסיר בניין 72 חדר 216

הגב' מרים שמלצר, מנהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

ד"ר גבריאלה היילברון, מנהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

קצבת הבטחת ההכנסה בגיל העבודה ובזקנה ושאירים והמינימום למחייה בכבוד
ד"ר דניאל גוטליב, סמנכ"ל מחקר ותכנון, המוסד לביטוח לאומי מינימום למחייה בכבוד ויעדים חברתיים על רקע התפתחות ממדי העוני בישראל

17:15-17:30 – הפסקת קפה ומאפה – בניין הסנאט על-שם ו' א' מינקוף

17:30-18:00 – הרצאה במליאה, אולם הסנאט על-שם ו' א' מינקוף:

"קידום צדק חברתי בישראל: מרכזי שירות קהילתיים" – פרופ' אורי ינאי, האוניברסיטה העברית בירושלים

18:00-18:30 – טקס הענקת פרסי הצטיינות – אספנט ישראל

יו"ר פרופ' ורדה סוסוקולני

הענקת פרס מפעל חיים

הענקת פרס החוקר הצעיר

דבר מקבלי הפרס

הכנס השנתי של SAVE THE DATE – ESPAnet Israel

יום שני, 29 בדצמבר, 2014

save the date  23.2.2015!

ESPAnet Israel הכנס השנתי של

שוויון ורווחה בעידן ניאו ליברלי
מדיניות, שירותים חברתיים ואקטיביזם
Welfare & Equality in the Neo Liberal Era
Policy, Social Servicesand Activism

אוניברסיטת בן גוריון בנגב | יום שני, 23 בפברואר 2015 | ד' אדר, תשע"ה | בין השעות 18:30-08:30

ESPAnet חפשו אותנו בפייסבוק – כנס 2015

espanet2015@gmail.com